ชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

ชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

      วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” หมู่2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

       นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและพ่อค้าประชาชน ร่วมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอบ้านบึง ได้ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็๗พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณป่า ร่วมถึงป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ อีกด้วย

       สำหรับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการปี พ.ศ. 2563 – 2570 โดยกำหนดเป็น 3 ระยะในพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งระยะที่1 เป็นระยะเร่งด่วน ดำเนินการปลูกป่าและทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ ส่วนระยะที่2 ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า และระยะที่3 เป็นการกำหนดเป้าหมายการเพิ่มฟื้นที่ป่าจำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยนช์จากราษฎร ฟื้นฟูป่าชุมชน ฟื้นฟูป่าชายเลน และฟื้นฟูป่าพรุ ต่อไป

 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,972