อำเภอบ้านบึง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอบ้านบึง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยนางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล ภริยานายอำเภอ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์และประชาชนชาวอำเภอบ้านบึง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

        จากนั้นนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง นำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการงาน กลุ่มพลังมวลชนได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายอำเภอบ้านบึง ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทีมีต่อปวงชนชาวไทยต่อไป

       จากนั้นในช่วงค่ำ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง ประธานพิธี พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นิสิต นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวอำเภอบ้านบึง ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอดระยะเวลาทรงส่งเสริมอาชีพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และโครงการต่างๆ จำนวนมากในวโรกาสที่ใต้ผ่าละอองพระบาท ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลายครั้ง ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญสืบสวัสดิ์ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,972