อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ ด้านหน้าอาคารศรีราชาประชาคม

      นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอศรีราชา พร้อมใจทำบุญตักบาตรเข้าสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

      จากนั้นนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ได้นำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการงาน กลุ่มพลังมวลชนได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายอำเภอศรีราชา ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เป็นลำดับต่อไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทีมีต่อปวงชนชาวไทย

      จากนั้นในช่วงค่ำ นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ประธานพิธี พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นิสิต นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวอำเภอศรีราชา ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอดระยะเวลาทรงส่งเสริมอาชีพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และโครงการต่างๆ จำนวนมากในวโรกาสที่ใต้ผ่าละอองพระบาท ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลายครั้ง ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญสืบสวัสดิ์ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,972