ไทยออยล์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Thaioil Excellence school รุ่นที่ 2

ไทยออยล์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Thaioil Excellence school รุ่นที่ 2

       วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัทไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Thaioil Excellence school รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม (ปวส.1) จำนวน 12 ทุน ณ อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

       นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัทไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Thaioil Excellence school รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม (ปวส.1) จำนวน 12 ทุน ทุนละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เป็นการสนับสนุนการรับนักศึกษาของ “สถานศึกษา” เข้าฝึกงาน เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกประสบการณ์ (ทวิภาคี) ของ “สถานศึกษา” ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการเข้าสู่ขบวนการสรรหาและคัดเลือก และมุ่งสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ “สถานประกอบการ” และตลาดแรงงานต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,967