เทคนิคสัตหีบ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมของพังสร้างรายได้

เทคนิคสัตหีบ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมของพังสร้างรายได้

       วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) ณ วัดหนองจับเต่า ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชลวรัท กียะสูตร นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ นางอรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตลอดจนนักศึกษาพร้อมด้วยประชาชน เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน

       นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้นำนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนำพาประชาชนไปสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" โดยส่งเสริมให้ดำเนินโครงการด้านการถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา ช่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อีกทั้งเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และยังสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

         นางอรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดโครการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการช่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และบริการพัฒนา เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยการอบรมหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,972