เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอศรีราชาคึกคัก มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ 40

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอศรีราชาคึกคัก มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ 40

        นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เดินทางมาร่วมสังเกตุการณ์และดูแลความเรียบร้อย ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางพระ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลสุรศักดิ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

          นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เดินทางมาร่วมสังเกตุการณ์และดูแลความเรียบร้อย ซึ่งบรรยากาศภายในหน่วยเลือกตั้ง ได้มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าและหนาแน่นในช่วงเที่ยง ซึ่งตลอดทั้งวันมีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตา เหตุเพราะไม่ตรงกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องไปทำงาน โดยพื้นที่หมู่1 ตำบลสุรศักดิ์ มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดวังหิน มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8,390 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,586 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82 จากนั้นเมื่อถึงเวลา 15.30นาฬิกา คณะกรรมการ การเลือกำด้ปิดหีบลงคะแนน และทำการนับคะแนน โดยผลการนับคะแนนมีดังนี้ นายลักษณ์เกียรติ ปานคล้าย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,406 คะแนน นายประโยชน์ คงทน ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,075 คะแนน ทำให้ผู้สมัครหมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 2,586 คน บัตรดี 2,481 ใบ  บัตรเสีย 74 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 31 ใบ หลังนับคะแนนเสร็จสิ้น ผู้สมัครทั้งสองคนก็ได้แสดงสปิริต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยได้เข้ามาจับมือ กอดคอ แสดงความยินดีต่อกัน  วัดพรหมาวาส

      ส่วนหน่วยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 ตำบลบางพระ มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่วัดพรหมาวาส นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ได้มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชาลงพื้นที่ ร่วมนายเอกรัฐ เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ภายในหน่วยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ โดยในการลงคะแนนครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 3,023 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 1,325 คน คิดเป็นร้อยละ 43 เป็นบัตรดี  1,283 ฉบับ บัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13 ฉบับ และบัตรเสีย 29 ฉบับ โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 4 คน และผลคะแนนการเลือกตั้งมีดังนี้ ผู้สมัครหมายเลข1นางสาวสุภาภรณ์ ตันสงวน ได้ 344 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 2 นางมยุรี เจริญอาจได้ 411 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 3 นายนุวพล ชาญการได้523คะแนน และผู้สมัครหมายเลข4 นางสาวพรภักดิ์ ศักดาเดช ได้ 5 คะแนน จากนั้นนายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชได้ประกาศ ผลการนับคะแนน คือผลคะแนนของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางพระ ได้แก่ นายนุวพล ชาญการ หมายเลข 3 ได้คะแนน 523 คะแนน จากนั้นบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,967