รมช เกษตร กำชับให้ ธ ก ส เร่งปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรที่ทำปศุสัตว์

รมช เกษตร กำชับให้ ธ ก ส เร่งปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรที่ทำปศุสัตว์

Visitors: 149,807