สภาเกษตร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น

สภาเกษตร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น

       วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กับสำนักงานสถาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หรือที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรให้สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

       ในการนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และตัดสิน ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลิตภัณฑ์ “ชาใบขลู่” ของกลุ่มเกษตรตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนลำดับ2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “แป้งเท้ายายม่อม” ของกลุ่มเกษตรตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี ส่วนรางวัลระดับ3 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “ชาดาวอินคา” ของกลุ่มเกษตรกรตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ และรางวัลชมเชย มีจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ ตะกร้าจักสาน กลุ่มเกษตรกรตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม ผลิตภัณฑ์ ขนุนทอดกรอบ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ผลิตภัณฑ์ ปลานิลแดดเดียว จากตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง ผลิตภัณฑ์ “น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น” จากกลุ่มเกษตรกรตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ผลิตภัณฑ์ “เม็ดมะม่วงหิมพานต์” จากกลุ่มเกษตรกรตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ และผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกปลาย่าง” จากกลุ่มเกษตรกรตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ

ปริญญา/ข่าว/ภาพ      

Visitors: 123,332