ท้องถิ่นชลบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ

ท้องถิ่นชลบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ

        วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงาน

  

       นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนในสังกัด โดยมีผู้ที่รับราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนัยนา มนจ้อย ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ นางสาวกันทิมา ดีมาก ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ และผู้ที่รับราชการมาครบ 20 บริบูรณ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางอภิญญา อุชุวัฒน์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สร้างคุณประโยชน์ต่อราชการตลอดระยะเวลาการรับราชการอีกด้วย

       นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ยังกล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบให้กับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      สำหรับจังหวัดชลบุรี มีนักเรียนชั้นประถมปีที่3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน จำนวน 2 ได้แก่ เด็กหญิงดลลชา วิลาศ โรงเรียน เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม และเด็กชายอธิเทพ ทองลอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ       

Visitors: 14,972