กษ จัดพิธีมอบป้ายรับรองร้านค้าและร้านอาหารปลอดภัย

กษ จัดพิธีมอบป้ายรับรองร้านค้าและร้านอาหารปลอดภัย

       วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบป้ายรับรองร้านค้าและร้านอาหารปลอดภัย ตามโครงการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย สัญลักษณ์ตัว Q กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  

        ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตและตรวจรับรองระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ความปลอดภัย ตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม(GAP)

  

       นายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะทำงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า ตัว Q เพื่อส่งเสริมแหล่งจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพหรือสินค้า Q กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายในโครงการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากขึ้น และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

  

        สำหรับในปี 2563 มีร้านค้าและร้านอาหารที่ได้รับการรับรองสินค้าและอาหารปลอดภัย ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ผ่านการตรวจรับรอง ปี 2563 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดบรรณเกษม อำเภอเมืองชลบุรี มีแผงที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 2 แผง ส่วนสถานที่จำหน่ายสินค้า Q เข้าร่วมโครงการ ปี 2557 และผ่านการตรวจต่ออายุ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทตลาดสด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี มีแผงที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 13 แผง ตลาดเทศบาล 1 พนัสนิคม มีแผงที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 1 แผง และตลาดเกษตรกรหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี มีแผงที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 7 แผง และประเภทร้านค้าหน้าฟาร์ม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านรักผัก รักสุขภาพ สาขา 4 หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ร้านณิชชาฟาร์ม อำเภอบ้านบึง  และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย

      ส่วนร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ผ่านการตรวจรับรอง ปี 2563 จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านชะเอม คอฟฟี่ เฮ้าส์ อำเภอพนัสนิคม ร้าน DUCK HOUSE @ SAMED อำเภอเมืองชลบุรี และCafé on-สะพาน อำเภอเมืองชลบุรี ส่วนร้านอาหารเข้าร่วมโครงการปี 2557 และผ่านการตรวจต่ออายุ จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ร้าน 39 สเต๊กเฮ้าส์ อำเภอเมืองชลบุรี ร้านอาหารป้า อำเภอเมืองชลบุรี และร้านครัววังเดือนห้า อำเภอพนัสนิคม และสุดท้ายเป็นร้านอาหารเข้าร่วมโครงการปี 2560 และผ่านการตรวจต่ออายุ จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ร้านนำดี เป็ดตุ๋น (เจ้จู) อำเภอเมืองชลบุรี และร้านเดอะร็อค อำเภอพนัสนิคม

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,324