ชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 149

ชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 149

      วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลก ณ เวทีกลางหน้าสนามว่าที่การอำเภอเมืองชลบุรี

       จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาเมืองชลบุรี องคืการบริหารสว่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 149 “หนึ่งเดี่ยวในไทย หนึ่งเดี่ยวในโลก” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นวันวิ่งควาย

 

      นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวว่า ประเพณีวิ่งควาย ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากงานบุญการเทศน์มหาชาติ โดยก่อนวันเทศน์มหาชาติหนึ่งวัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เจ้าของกัณฑ์เทศน์ นำเครื่องกัณฑ์เทศน์บรรทุกเกวียนมาทั้งสิ้น 13 เล่ม ตามจำนวนของกัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ มีการประดับตกแต่งควาย และเกวียนอย่างสวยงาม มายังวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง เพื่อเตรียมการในวันงานบุญเทศน์มหาชาติในวันรุ่งขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรชาวจังหวัดชลบุรี ได้มีการอนุรักษ์เกวียนกัณฑ์ ซึ่งมีชนาดใหญ่และตกแต่งอย่างสวยงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

        สำหรับในปีนี้มีกิจกรรมที่สวยงาม ประทับใจและสนุกสนานไม่แพ้ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพิธีเปิดงาน ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 มีการแห่ริ้วขบวนเกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์ตามทศชาติชาดก ขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรี “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” โดยอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ของหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี ที่เป็นเอกลักษณ์และยิ่งใหญ่ ตระการตา และหลังจากพิธีเปิดงานจะเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นเร้าใจกับการแข่งขันวิ่งควาย 5 รุ่น รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ รุ่นใหญ่ ที่ระทึกใจทุกรุ่นและทุกรอบของการแข่งขัน การประกวดสุขภาพควายควายงามและพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ควาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทย การประกวดตกแต่งควายประเภทสวยงาม และตลกขบขัน พิธีทำขวัญควาย สนุกสนานไปกับการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน เช่น ปีนเสาน้ำมัน ยิงเป้าด้วยหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง ปริศนาคำทาย ฯลฯ อีกทั้งจะมีการประกวดน้องนางบ้านนา และกิจกรรมที่เอาใจคุณป้า คุณย่าคุณยายคือการประกวดสาว(เหลือ)น้อยบ้านนา การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดชลบุรีที่เลื่องชื่อ และสนุกสนานกับมหรสพต่างๆที่เปิดให้ชมฟรีตลอดงาน 

       นายธรรมศักดิ์ รัตน์ธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “ประเพณีวิ่งควาย” ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี พุทธศักราช 2555 ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นประเพณีท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เห็นได้จากากรที่เกษตรกร ตกแต่งควายของตนเองให้สวยงาม ซึ่งถือเป็นการทำขวัญควาย และเกษตรกรที่อยู่ทั่วทุกสารทิศของจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสมาพบประสังสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวได้ว่า งานประเพณีวิ่งควายในวันนี้ ถือเป็นวันนัดพบของเกษตรกรซึ่งได้รับคำยกย่องว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่เดิมในอดีต เกษตรกรนำควายบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรมาขาย เวลากลับก็ซื้อข้าวของกลับไปทำบุญยังวัดใกล้บ้าน เมื่อมาถึงบริเวณตลาดท่าเกวียนนำวัวควายไปพักกินน้ำ เล่นน้ำที่สระน้ำใหญ่ หลังจากที่วัวควายกินน้ำและเล่นน้ำเป็นที่พอใจแล้ว จะขี่ควายกลับมายังตลาดท่าเกวียน ขณะที่เกษตรกรขี่ควายกลับก็มีการวิ่งแข่งควายของตนมายังที่ตลาดท่าเกวียน เมื่อมีผู้พบเห็นก็เกิดความสนุกสนาน ให้มีการจัดแข่งขันวิ่งควายขึ้นทุกปี

      ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี เปลี่ยนสภาพจากเมืองเกษตรกรรมมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากอิทธิพลและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่องานประเพณีวิ่งควายบ้าง อย่างไรก็ตามกระผมมีความมั่นใจว่าหน่วยงานของจังหวัดชลบุรีทุกหน่วยงาน และพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีทุกท่านมีส่วนช่วยกันสนับสนุนงานประเพณีวิ่งควาย ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชลบุรี และสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชนไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชลบุรีสืบไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,324