เทคนิกสัตหีบ จัดโครงการ ขับขี่ปลอด ภัย สร้างวินัยจราจร

เทคนิกสัตหีบ จัดโครงการ "ขับขี่ปลอด ภัย สร้างวินัยจราจร"

             วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เปิดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ของผู้ที่ต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ในโครงการ "ขับขี่ปลอด ภัย สร้างวินัยจราจร" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

        นางอรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับกรมการขนส่ง อ.บางละมุง และสถานีตำรวจภูธร นาจอมเทียนในการอบรม โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายพันธ์ศักดิ์ พลอินทร์ อดีตหัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ ร.ต.อ.ชัชชัย ศรีพลัง รองสารวัตรจราจร สภ.นาจอมเทียน 

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 213 มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 100 คน เป็นการอบ รมเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยพระราชบัญญัติจราจรทางบก ปี 2522 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย  เครื่องหมายพื้นทาง การบำรุงรักษา การรับรู้สถานการณ์อันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับ มารยาทและจิต สำนึกการขับขี่ และมีการเฉลยข้อสอบเก่าๆ ที่ทางขนส่งได้เคยออกเป็นข้อสอบมาแล้ว หลังการอบรมจบแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองและรายงานผลการอบรม เพื่อนำไปประกอบ ในกระบวนการเพื่อขอหรือรับใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ ส่วนการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้เปิดรับสมัคร ณ อาคารฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตามวันและเวลาราชการ โดยนำสำเนาบัตรประชา ชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง พร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาท สมัครด้วยตนเอง การอบรมจะมีทุกวันอาทิตย์ วันละ 5 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.00 น ถึง 14.00 พัก 1 ชั่วโมง

         ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการมี ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขับขี่อย่างปลอดภัย สามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันและเวลาราชการ

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330