นายกศรีราชาพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดแรกของการปรับปรุงสวนสุขภาพ

นายกศรีราชาพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดแรกของการปรับปรุงสวนสุขภาพและมีแนวโน้มก่อสร้างเสร็จก่อนกำหนด

        นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะกรรมการ เข้าตรวจรับงานงวดแรก ในการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ สวนสุภาพเทศบาลเมืองศรีราชา

       นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า หลังได้รับงบประมาณปรับปรุงสวนสุขภาพมา 70 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม ทุกพื้นที่ในสวนสุขภาพ อาทิ เวทีกลาง สนามหญ้า ต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่และนำมาลงใหม่ ถนนลู่วิ่ง ลานกิจกรรม และระบบไฟส่องสว่างทั้งสวน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงสวนสุขภาพให้มีความสวยงาม มีความปลอดภัย สะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้นโดยได้เปิดพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้ามาทำงานได้ระยะหนึ่งแล้วในวันนี้ได้เข้าตรวจดูความคืบหน้าและตรวจรับงานในงวดแรก ซึ่งก็ผ่านไปด้วยดีตามแผนที่วางไว้ พร้อมยังคาดว่าสวนสุขภาพจะมีการก่อสร้างและปรับปรุงเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ 534 วัน โดยอาจใช้เวลาเพียง 300 วัน เพราะระยะเวลาที่กำหนดสัญญา 534 วันนั้น เป็นการกำหนดเผื่อการเกิดอุปสรรคที่ไม่คาดคิด และตัวผู้รับเหมาเองก็ต้องเร่งทำงานให้เสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะเบิกค่างวดงานในแต่ละครั้ง รวมถึงตอนนี้ได้ย้ายเก้าอี้อัลลอยภายในสวนสุขภาพ มาไว้ที่เกาะลอยโดยรอบศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มานั่งพักผ่อน และยังจะย้ายไปเสริมที่ชมรมรัองเพลงเพื่อให้ผู้มาทำกิจกรรมได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

Visitors: 123,327