โรงเจศรีราชาประชาสัมพันธ์กินเจปีนี้งดการจัดโรงทาน การแจกข้าวสาร และการไหว้บรรพบุรุษ สุขกาย สุขใจ วิถี new normal

โรงเจศรีราชาประชาสัมพันธ์กินเจปีนี้งดการจัดโรงทาน การแจกข้าวสาร และการไหว้บรรพบุรุษ สุขกาย สุขใจ วิถี new normal

       วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายฉัตรชัย กำจรกิจการ นายกสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ ทางหน่วยงานราชการขอความร่วมมือมายังสมาคมเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา ได้งดการจัดโรงทาน งดการแจกข้าวสารสำหรับประชาชน โดยจะนำไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์และโรงเรียนต่างๆแทนและงดการไหว้บรรพบุรุษ เพื่อลดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และส่วนผู้ที่มาร่วมงานพิธีกรรมนอกเหนือจากนี้จะต้องผ่านการคัดกรองตามกระบวนการของทางสมาคมด้วย โดยในส่วนวันอัญเชิญองค์ฮุกโจ้วหรือพิธีรับเจ้าในวันที่ 16 ตุลาคม นั้นจะมีเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องนั่งขบวนรถยนต์เดินทางไปอัญเชิญองค์ฮุกโจ้วที่บริเวณเกาะลอยศรีราชาส่วนสาธุชนที่มาร่วมพิธีจะรอรับอยู่ที่สมาคม

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330