อำเภอบ่อทอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อำเภอบ่อทอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอบ่อทองทุกหมู่เหล่า ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มจากพิธีตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ที่บริเวณตลาดอำเภอบ่อทอง

      จากนั้น ได้พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพิธีถวายบังคม ที่หอประชุมอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตลอดระยะเวลา  70 ปี แห่งการครองราชย์ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตพระองค์ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงยึดม่าน นายปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอีกทั้งยังทรงวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ

        จากนั้นนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทำความสะอากบริเวณสระน้ำบริเวณเทศบาลตำบลธาตุทอง หมู่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

       ส่วนภาคค่ำ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอบ่อทองทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวว่านับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการอันเป็นประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติ

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332