รำลึก “ดร.เทียม โชควัฒนา” ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ จัดมอบสิ่งของช่วยชาวบ้านช่วงโควิด 2,459 ชุด

รำลึก “ดร.เทียม โชควัฒนา” ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ จัดมอบสิ่งของช่วยชาวบ้านช่วงโควิด 2,459 ชุด

         มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ ขอเชิญประชาชนทั่วไป รับชุดผลิตภัณฑ์เครือสหพัฒน์...ฟรีฟรีฟรี ในโอกาส รำลึกถึง ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ และ เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุดประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2,459 ชุด โดยจะมีการแจกใน วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ลานสนามบินเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้ ประชาชนทั่วไป สามารถมารับบัตรคิว ได้ตั้งแต่ เวลา 9.30 น. และเริ่มแจกผลิตภัณฑ์เครือสหพัฒน์ ใน เวลา 11.00 น.

       ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 23543588 www.incom.co.th อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th
ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,328