การค้าฮ่องกง พบผู้ว่า ชลบุรี เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกงกับจังหวัดชลบุรี

สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกงกับจังหวัดชลบุรี

           วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะ ต้อนรับนายเชิง หยวน ลี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย นายอัลเลน ปัง​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พร้อมคณะ มีความประสงค์ขอเข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกงกับจังหวัดชลบุรี ปรึกษาเรื่องของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกงกับจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งที่น่าลงทุนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก ในฐานะพื้นที่ชั้นนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมของอาเซียน มีนักลงทุนทั่วโลกอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับดี ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความยินยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งเมืองพัทยา บางแสน มีชายหาด ที่สวยงามเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332