ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบและหารือประเด็นสำคัญในการสร้างความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา

และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับและหารือกับนายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

          สำหรับการปรึกษาหารือในวันนี้มีประเด็นปรึกษาสำคัญ คือ 1) หน่วยงานและขอบเขตการจัดการงานด้านสาธารณภัย วิธีการรับมือภัยพิบัติในจังหวัด 2) งานด้านการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งโอกาสในการรับทุนการศึกษาชีฟนิ่งของรัฐบาลอังกฤษ 3) นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 4) ประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่น 5) ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์บนท้องถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในการท่องเที่ยวรวมถึง การบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อให้นักท่องเที่ยวสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พัทยา 6) แนวโน้มของผู้สูงอายุชาวอังกฤษที่มากขึ้นในเมืองพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอังกฤษในสถานดูแลผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดให้กวดขันและสร้างมาตรฐานในสถานดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ โดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยยินดีจะทำงานร่วมกับภาครัฐบาลเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไป และ7) กล่าวถึงกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consul) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขอบเขตหน้าที่และความสำคัญที่กงสุลกิตติมศักดิ์ร่วมมือกับหน่วยงานของจังหวัดในนามสถานทูตอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        ซึ่งทุกประเด็นหารือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและจังหวัดชลบุรีต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,327