ชาวชลบุรีกว่า 3 หมื่นคนปกป้องสถาบัน

ชาวชลบุรีกว่า 3 หมื่นคนปกป้องสถาบัน 

        วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสะพานเลียบทะเลชลมารควิถี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ได้มีประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองที่พร้อมใจกันมาประมาณ 3 หมื่นคน เพื่อทำกิจกรรมรวมพลังชาวชลบุรีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความเทิดทูนจงรักภักดีและต้องการแสดงออก เนื่องจากทนไม่ได้กับกลุ่มบุคคลที่กระทำจาบจ้วงล่วงเกินและกล่าวให้ร้ายเสื่อมเสียผ่านสื่อโซเชียล เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเป็น 1 ใน 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและยึดมั่นของคนไทยทุกคน คุณูปการทั้งหลายทั้งปวงมากมายของบูรพกษัตริย์ไทยนับแต่อดีต ที่ทรงรวบรวมสร้างบ้านสร้างเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น มีความเป็นเอกราชบนแผ่นดินนี้มาอย่างยาวนาน และหล่อหลอมสรรค์สร้างเอกลักษณ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรม จนเกิดเป็นรากเหง้าความเป็นชาติไทยและคนไทย ต่อยอดถึงการพัฒนาความเจริญ การช่วยเหลือดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ จึงเป็นหลักชัยที่คนไทยทุกคนยึดมั่นในใต้ร่มพระบารมีด้วยความศรัทธาและภาคภูมิใจ  ซึ่งไม่ควรนำเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องทางการเมืองใดๆ ปัญหาการเมืองควรแก้ด้วยการเมืองเท่านั้น โดยมีการเคลื่อนขบวนเดินจากสะพานเลียบทะเลชลมารควิถีพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และธงชาติไทย นำโดยนายบิณฑ์และนายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ที่พาริ้วขบวนพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีและใกล้เคียง เข้าสู่ลานหน้าศาลากลางจังหวัด มีการอ่านแถลงการณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งผ่านให้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นก็ได้มีน้องเบส อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เทิดทูนกตัญญูในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ขึ้นเวทีพูดสร้างพลังคนรุ่นใหม่ให้เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน สร้างความเข้าใจให้เยาวชนได้รับรู้ว่า ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง นอกจากนี้ยังมีนายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ นักแสดงและศิลปินผู้มีใจรักชาติ ได้นำขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กระทั่งเวลา 18.00 น. จึงร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และเวลา 19.00 น.ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสดุดีจอมราชาแล้วจึงแยกย้ายกันกลับ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรชลบุรีที่มาสังเกตการณ์ อำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมครั้งนี้

 

 

 

 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330