อธิบดีกรมการปกครองตรวจเยี่ยมราชการ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

อธิบดีกรมการปกครองตรวจเยี่ยมราชการ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

          ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร เลขานุการกรมการปกครอง นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำเภอสัตหีบ โดยมีนายวัน​ชาติ​ วรรณ​พราหม​ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อำเภอ สัตหีบร่วมให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อมาดูความเรียบร้อย และมาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

         โดยอธิบดีกรมการปกครองได้มาพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการ ของที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในห้วงที่ผ่านมาอำเภอสัตหีบได้ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของกรมการปกครองและตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ เช่น งานแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  งานตาม Flagships 10 ประการของกรมการปกครอง และงานแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทำงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยเฉพาะต้องใช้งาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอเป็นกลไกหลักในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

          นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมงานในแต่ละฝ่าย โดยมีการพบปะข้าราชการเพื่อรับฟังปัญหาสะท้อนการทำงานในพื้นที่เห็นว่าส่วนใหญ่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ซึ่งทางกรมการปกครองยังหวังไว้ว่าต้องการให้อำเภอเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ในการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและกรมการปกครอง มาปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ และอำเภอยังเป็นหน่วยงานที่รับข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสะท้อนกลับไปให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้ตรงเป้าหมายได้การตรวจพบปะเยี่ยมเยียนข้าราชการของอำเภอสัตหีบในครั้งนี้ มีความพร้อม เพรียง และขอขอบคุณทุกคนที่มาให้การต้อนรับในวันนี้ด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332