บ้านบึง จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

บ้านบึง จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

      วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วย นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล ภริยานายอำเภอ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส.อำเภอบ้านบึงและพสกนิกรชาวอำเภอบ้านบึง ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

       นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค. 63 เพื่อความ เป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  และเพื่อระลึกถึง ในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวงร.10 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางอำเภอบ้านบึงรับนโยบายของภาครัฐดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และ ในหลวง ร.10 ขึ้น โดยพบว่ามีในส่วนของประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,334