สัตหีบ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

สัตหีบ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงในหลวง ร.9  และถวายพระพรในหลวง ร.10 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ มีหน่วยงานกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน รวมถึง ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก

      ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค. 63 เพื่อความ เป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   และเพื่อระลึกถึง ในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวงร.10  และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางวัดสัตหีบ รับ นโยบายของภาครัฐดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และ ในหลวง ร.10 ขึ้น โดยพบว่ามีในส่วนของประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,328