ชลบุรีจัดกิจกรรมปั่นปันรัก

ชลบุรีจัดกิจกรรมปั่นปันรัก

        วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  โครงส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย กิจกรรม จัดปั่นปันรัก ณ ป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ณ ลานจอดรถวิหารเชียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

        ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าและบริหารด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย จึงได้จัดกิจกรรม ปั่นปันรักที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเทียวให้จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วย

       นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี  ในนามของขณะผู้จัดกิจกรรมจัดปั่นปันรัก กล่าวว่า การกิจกรรม ปั่นปันรักที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง ลดมลพิษ ในอากาศ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี หลังจากที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยเชิญชวนนักปั่นจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เนื่องจากมีนักปั่นจำนวน 2,700 ท่าน มีการวางแผนเส้นทางโดยกำหนดจุดปล่อยตัวนักปั่น และเส้นชัย ณ ลานหน้าวิหารเซียน จังหวัดชลบุรี กำหนดแบ่งเส้นทางเป็น 2 ระยะ คือ 12 กิโลเมตร และ 30 กิโลเมตร มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมินักปั่นทุกท่าน และสแกน ไทยชนะก่อนเข้างาน และในการปล่อยตัวนักปั่นนั้น มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing โดยกำหนดการปล่อยตัวทีละ 250 คันต่อรอบ ส่วนเส้นทางปั่น ได้มีการวางแผนเส้นทางในการปั่นอย่าง เป็นระบบ จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลการจราจรแต่ละจุดสำคัญ เพื่อไม่ให้กระทบกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามจุดเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้ง

         นายธัวชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม จัดปั่นปันรัก ณ ป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ เป็นการปั่นแบบแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงาม ของเส้นทาง และมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมตามฐานต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์และความประทับใจกลับไป พร้อมบอกต่อและกลับมาร่วมกิจกรรมกับเราในปีถัดไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332