การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

           นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรศักดิ์ ร่มรื่น ผู้บริหาร บุญประทานคลินิกเวชกรรม ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยเช่นกัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

         นางธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า  สโมสรกีฬาเทควันโดศรีราชายิม ตั้งอยู่เลขที่ 323/30 หมู่2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพสุธร หมีทอง เป็นประธานบริหารฯ ได้จัดให้มีการจัดการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ประจำปี 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทต่อสู้ ชาย หญิง และประเภทท่ารำ ชาย หญิง

      สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี บุญประทานคลินิกเวชกรรม ร้านอาหาร ยินดี เฮาท์ 108 TKD เพจเพื่อนคนเคยพลาด หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และ ศูนย์การค้า แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชน และ เยาวชนไทย ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง สามารยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

       และผลการแข่งขัน กีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” โดย รุ่นอายุที่แข่ง  3 -17 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทต่อสู้ แบ่งเป็น คลาส A B C และคลาสโรงเรียน 2. ประเภทท่ารำ แบ่งเป็น – ท่ารำสายเหลือง - ท่ารำสายเขียว - ท่ารำสายฟ้า – ท่ารำสายน้ำตาล - ท่ารำสายแดง – ท่ารำสายดำ ส่วนทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ คลาส A B ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE SHARK TEAM TAEKWONDO ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RSR CHONBURI TEAM  และ ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 3 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RANGSIYA GYM ส่วนทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทท่ารำ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม CTC CHONBURI TEAM คะแนนรวม อันดับ 2 ประเภทท่ารำ ได้แก่ ทีม MONKEYS TAEKWONDO  และสำหรับ ทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภท คลาสโรงเรียน เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE WINNING TAEKWONDO ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโด เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมงานเป็นอย่างมาก โดยมี นายพสุธร หมีทอง ประธานบริหาร สโมสรเทควันโด ศรีราชายิม เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล ก่อนที่จะปิดการแข่งขันในเวลาต่อมา

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,328