ชลบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

  

ชลบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

      วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

      จากกรณีเกิดเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ บริเวณตรงข้ามวัดเปร็งราษฏร์บำรุง ถนนเทพราช – ลาดกระบัง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ท่อบางปะกง – วังน้อย ชนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย บาดเจ็บจำนวน 66 ราย ร่วมไปถึง รถยนต์ และอาคารสถานีตำรวจภูธรเปร็ง ได้รับความเสียหาย และอาคารบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 34 หลัง ร้านค้า 7 แห่ง รถยนต์ 63 คัน และรถจักรยายนต์ 46 คัน

  

       นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่มีความยาว 400 กว่ากิโลเมตร ฝังอยู่ใน 9 อำเภอ 40 ตำบล ซึ่งส่วนใหญ่วางท่อตามแนวสายไฟฟ้าแรงงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวถนนกรมทางหลวง แนวถนนกรมทางหลวงชนบท และบางแนวท่อผ่านพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งก๊าซไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในดรงงานอุตสาหกรรม และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งผ่านไปจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

        สำหรับการประชุมในวันนี้ เจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายสรุปว่า ศูนย์ปฏิบัติการที่ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์หลักในการดำเนินงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ควบคุมและวางแผนปฏิบัติการรับ-ส่งก๊าซธรรมชาติ จากผู้ผลิตสู่ลูกค้าตลอดแนวท่อทั้งหมดทั่วประเทศ สนับสนุนงานวิศวกรรมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดูแลควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และดูแลสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ รวมถึงป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) ผ่านระบบสื่อสาร อาทิ ระบบไมโครเวฟ เคเบิลใยแก้วนำแสง หรือระบบดาวเทียม

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332