โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา จัดซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในอาคารสูง

  

โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา จัดซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในอาคารสูง

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานการจัดฝึกอบรมการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดเพลิงไหม้ด้านหน้าลิฟท์ของตึกบรมราชเทวี โดยมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้นำถังเคมีดับเพลิงเข้าฉีดพ่นระงับเหตุ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ไม่สามารถระงับเพลิงที่ลุกไหม้ได้ ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้แจ้งไปที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชานำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ลำเลียงผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล และแยกผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระดับต่างๆ

  

        นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวว่า ในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมทั้งไม่เกิดความตระหนกตกใจหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง และเนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีอาคารบริการและรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาด 2-10 ชั้น จำนวนหลายอาคาร และในอนาคตจะมีอาคารที่มีความสูงมากกว่า 20 ชั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละอาคารถูกกำหนดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัย การแจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็ตาม แต่ถ้ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอาคารต่างๆ ไม่มีการซักซ้อมด้านการระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกต้องแล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้มากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ และฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อไป

  

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330