วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับ EEC และข้อร้องเรียนจากประชาชน

  

วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับ EEC และข้อร้องเรียนจากประชาชน

        วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับคณะวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามแผนการดำเนินงานจังหวัดชลบุรี ปี 2564 การเตรียมความพร้อมรองรับ EEC และติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่ต้องการให้วุฒิสภาช่วยดำเนินการ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

          วุฒิสภา  โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นางดวงพร รอดพยาธิ์ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ลงพื้นที่พบปะ เข้าร่วมหารือ และรับฟังข้อมูล จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นความคืบหน้าในการดำเนินงานของจังหวัดที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของจังหวัด เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังติดตามประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชน ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยดำเนินการเช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะสีชัง การแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิท(ทางหลวงหมายเลข 3) และการปรับปรุง ขยาย โรงพยาบาลแหลมฉบัง

       สำหรับข้อมูลที่ได้รับฟังในครั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำมาเป็นข้อมูลในการติดตามและดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ในปี 2564 นอกจากนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลในการติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332