ชลบุรี จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา

ชลบุรี จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผนดิน

       วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผนดิน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

       ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผนดิน เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ

       นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมการศาสนามร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรทางศาสนา ทุกส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ศาสนิกชนแต่ละศาสนาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติและความสันติสุขของสังคมไทยตลอดไป

  

       สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มี 5 ศาสนา ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ศาสนาพุทธได้เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีท่านเจ้าคุณพระชลญาณมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีศาสนาอิสลาม มีนายนันทวุฒิ ศุภนัฐพานิชเจริญ เลขาประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดชลบุรี นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวพิธีดุอาอ์ขอพร จากนั้นเป็นพิธีศาสนาคริสต์ มีบาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ นำประกอบพิธีอธิฐานภาวนาขอพร จากนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มีมาตาจี วณิ ชยาปรือปรัก นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสวดถวายพระพร และสุดท้ายศาสนาซิกซ์ มีนายฮารยินเดอร์ ซิงห์ นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสังคีตาจารย์ และศาสนาจารย์สวดกีรตัน และอัรดาสขอพรจากพระศาสดา เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี และตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่งหน่วยงานขอรัฐ องค์กรภาคเอกชน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,334