จังหวัดชลบุรี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บ่อน้ำและที่สาธารณประโยชน์ ในวันพ่อแห่งชาติ

  

จังหวัดชลบุรี  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บ่อน้ำและที่สาธารณประโยชน์ ในวันพ่อแห่งชาติ

     วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บ่อน้ำและที่สาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บ่อน้ำและที่สาธารณประโยชน์ บ้านนาเขื่อน หมูที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

        นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บ่อน้ำและที่สาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชน จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใจกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ที่สาธารณะแห่งนี้ได้เป็นที่พักผ่อนของคนใน บ้านนาเขื่อนและหมู่บ้านใกล้เคียนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดิน สร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332