พช ชลบุรี นำผลิตภัณฑ์ OTOP มาเป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่

พช ชลบุรี นำผลิตภัณฑ์ OTOP มาเป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่

        กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านชุมชนต่อไป

  

        นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม OTOP Trader กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำสินค้ามาจัดจำหน่ายไว้ที่หน้าห้องโถง ชั้นล่างศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมีความมั่นคงและความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

        สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดเป็นกระเช้าของขวัญเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกัน เกิดจากสติปัญญา ความขยัน ความเพียร ความอดทนเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มาผลิตเป็นสินค้าโดยรวมตัวเป็นกลุ่ม OTOP กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีสมาชิกมารวมตัวกันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้กับครอบครัว ประเด็นสำคัญคือ คนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยกันอุดหนุน เพราะฉะนั้นในช่วงทุกๆโอกาส หากเรานึกถึงคนไทยด้วยกันเราต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่คนไทยด้วยกันใช้ภูมิปัญญาผลิตขึ้นมา

  

       ขอเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชน ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ฝ่ายส่งเสริม โทรศัพท์หมายเลข 038 – 284349 ต่อ 104 หรือมาเยี่ยมชมสินค้าได้ที่หน้าห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,324