พาณิชย์ ชลบุรี เดินสายตรวจกระเช้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564

  

พาณิชย์ ชลบุรี เดินสายตรวจกระเช้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564

      วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี นำโดยร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ชั่ง ตรวง วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ ห้างแม็คโคร สาขาชลบุรี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชลบุรี ห้างบิ๊กซี เซ็นทรัลชลบุรี ห้างโลตัส สาขาชลบุรี และห้างแหลมทอง บางแสน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

  

        ร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเทสกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ จะมีประชาชนจับจ่ายซื้อของขวัญและเป็นจำนวนมาก เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนจากการถูกเอาเปรียบในการซื้อ ชุดกระเช้าของขวัญ อาหาร เครื่งอดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ โดยการจำหน่ายชุดกระเข้าของขวัญให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า และแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณ การบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเข้าของขวัญ รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ซึ่งรายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอัษรและตัวเลข (FONT) ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และสินค้าที่บรรจุในชุดกระเช้าของขวัญควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป อีกทั้งให้มีการปิดป้ายแสดงราคา ณ จุดจำหน่าย หรือที่ชุดกระเช้าของขวัญให้ถูถต้อง ชัดเจน เปิดเผย พร้อมทั้งจำหน่ายให้ตรวงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบคุณภาพ ชิ้น ปริมาณ และราคาสินค้าได้

  

      ทั้งนี้ กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ เป็นความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากประชาชนพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายกลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 038 – 270055

       พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา เพื่อตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2564 ต่อไป   

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332