กกต จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กกต ชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

      วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กิจกรรม “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

  

       นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พันตำรวจเอก ธนเสฏฐ์ ประชาชัยศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และรศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเสวนาให้นิสิ นักศึกษา รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังได้สักถามในข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการเลือกด้วย

  

         สำหรับการเลือกตั้งในครั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น ส่วนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ประกอบด้วย หนึ่งใบเป็นการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และอีกหนึ่งใบเป็นการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยบัตรทั้ง 2 ใบมีสีที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจน การเลือกให้ทำเครื่องหมายกากบาท และเลือกได้เพียงคนเดียวหมายเลขเดียว คือ เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ 1 คน และเลือกสมาชิกสภาองค์การบิรหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ 1 คน และที่สำคัญอีกอย่าง ขอให้ผู้ไปใช้สิทธิต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ลดความแออัด เว้นระยะห่างโดยถือปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (ศบค.) และมาตการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

         จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้า คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาและเหล่านิสิต นักศึกษาร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดอีกด้วย

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวเชิญชวนว่า วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี สละเวลาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,327