ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

      วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ของเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะได้เดินทางตรวจความเรียบร้อย

  

      สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนชลกันยานุกูล มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 พอได้เวลา 08.00 น. นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และได้มีประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ

       จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยวหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนชลราษฏรบำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีหน่วยเลือกตั้งที่ 10 -19 ของเขตเลอืกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองชลบุรี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกเดินทางเยี่ยมจุดตึกอำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรต่อไป

  

      นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอะไรหน้าเป็นหวง และขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ เพื่อที่จะได้คนดีมาบริหารจังหวัด ส่วนอีกเรืองที่สำคัญมากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ที่ออกมาใช้สิทธิอย่างลืม หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของการรอใช้สิทธิเลือกตั้ง จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคักกรองประชาชน และจัดวางเจลแฮลกอฮอร์ ทุกจุดที่ต้องการสัมผัส รวมทั้งมีการตังจุดลงคะแนนพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ กลุ่มเสี่ยง และหลักเลือกตังหากไข้ไม่ลด จะมีการประสานเจ้าหน้าที่นำส่งตรวจ เพื่อเฝ่าระหวังโรคติดต่อโรคโควิด 19 ต่อไป

  

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330