ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 - 31 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 15 - 31 ธันวาคม  2563

****************************************************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อวยพรปีใหม่ 2564

        เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564  นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี ปีใหม่นี้ จะเดินทางไปไหน ก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัย สะดวก ราบรื่น

       ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชลบุรีคือ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ ขอได้โปรดประทานพรให้กับทุกๆ ท่านและครอบครัว ขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประกอบกิจการใดๆ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ขอให้มีความสุขตลอดปี 2564 และตลอดไป

******************************************

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

         นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่ราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนทบในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบเข้ากองทุน ซึ่งรวมถึงการทอดผ้าป่าในวันที่ 1 เมษายนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2564 จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดดำเนินโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

        ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งกองผ้าป่าไว้ที่ห้องโถง ชั้นล่าง ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือนำส่งเงินมอบให้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีโดยตรง หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชลบุรี บัญชีเลขที่ 985-1-40370-9 พร้อมส่งสำเนาใบโอนให้สำนักงานพัฒนาชุมชน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ต่อไป

ปริญญา/ข่าว

*****************************************

พาณิชย์ กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข่าว ปี 2563/64 งวดที่5

        นายสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1 (งวดที่5) เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1 สำหรับการจ่ายเงินวงดที่5

      สำหรับการประกาศครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่5 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1.ข้างเปลือกหอมมะลิ เกญฑ์กลางตันละ 12,232.86 บาท ชดเชยตันละ 2,767.14 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครับวเรือละ 38,739.96 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,726.91 บาท ชดเชยตันละ 2,273.09 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ  36,369.44 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางตันละ 9,189.93 บาท ชดเชยตันละ 810.07 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 24,302.10 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,079.73 บาท ชดเชยตันละ 920.27 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 23,006.75 บาท และ 5.ข้าวเปลือกเหนียวเกณฑ์กลางตันละ 11,213.54 บาท ชดเชยตันละ 786.46 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,583.36 บาท

      ในการนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 300,227 ครัวเรือน

ปริญญา/ข่าว

*****************************************

          

 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

         นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เตรียมจัดกิจกรรมฉลอง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นี้ ด้วยการเปิดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม. เข้าชมฟรี หวังสร้างความสุข สนุกสนาน ได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ภายในสวนสัตว์ตลอดทั้งวัน โดยสวนสัตว์แต่ละแห่งมีกิจกรรมสุดพิเศษ

      สำหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นสวนสัตว์เปิดของประเทศไทย เป็นป่ากลางเมือง มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีจุดเด่นด้านงานอนุรักษ์ วิจัย ชมสัตว์ได้หลากหลายมิติ โดยในวันเด็กปีนี้พบกับการแสดงของศิลปินเด็กจากแชมป์เยาวชนรายการชุมทางดาวทอง ช่อง 7 สี สัมผัสความน่ารักของลีเมอร์หางแหวน บนเกาะกลางน้ำ ที่เด็กๆสามารถป้อนอาหาร และถ่ายรูปคู่กับลีเมอร์หางแหวนได้อย่างใกล้ชิด “Forest Of Asia” ดินแดนสรรพสัตว์ทั่วป่าเอเชีย อาทิ ค่างห้าสี สมเสร็จ โซนมหัศจรรย์สัตว์โลก และชมความมหัศจรรย์ของแมวน้ำ แหวกว่ายบินผ่านเหนือหัวอย่างน่ามหัศจรรย์ทะลุผ่านทางอุโมงค์แมวน้ำ ซึ่งมีให้ชมแห่งเดียวในประเทศไทย ชมโชว์ช้างเล่นน้ำ พาเหรดเพนกวิน พาเหรดนกกาบบัว อีกทั้งสามารถป้อนอาหารฝูงละมั่ง ยีราฟ แรดขาว ม้าลาย ชมความน่ารักของลูกค่างห้าสี สัตว์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่มีสีสันสวยงามที่สุดในโลก และพลาดไม่ได้ คือการได้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ของ “แม่มะลิ” ฮิปโปโปเตมัส ขวัญใจเด็กๆ ตลอดกาลที่ย้ายจากสวนสัตว์ดุสิตมาอยู่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นเวลากว่า 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2561

          องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำมาตรการต่างๆของรัฐมาใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดมาตรการในการเที่ยวชมสวนสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว, จัดพื้นที่การลงทะเบียน, อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ, จัดมีอ่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, ควบคุมหรือจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมีระยะห่าง, เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตูห้องน้ำ, มีการควบคุมสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่โซนให้บริการ อาหารและเครื่องดื่ม, มีการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับนักท่องเที่ยว

        นอกจากนี้ ภายในงาน ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 สวนสัตว์เปิดเขาเชียว ได้แจกหน้ากากอนามัยรูปการ์ตูนคาแรคเตอร์แม่มะลิ ฮิปโปโปเตมัส ที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของสวนสัตว์ เป็นสัตว์ขวัญใจที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ เพื่อเตรียมมอบให้กับเด็กๆที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ทุกแห่ง (มีจำนวนจำกัด) โดยหวังว่าการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้จะสร้างความสุข สนุกสนาน และได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

       ประชาชนท่านใดสนใจสามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่าน Eventpop หรือติดต่อสวนสัตว์ต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ได้ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทร. 038 - 318 444

ปริญญา/ข่าว

*************************************

สมาคมหมูชี้ปลายปีท่องเที่ยวคึกคักหนุนบริโภคเพิ่ม ย้ำเอาอยู่โรคหมูตามฤดูกาล

        น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยในช่วงปลายปีเช่นนี้มีแนวโน้มสดใส จากภาวะการบริโภคที่คึกคักเป็นปัจจัยสนับสนุน ทั้งการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการในบางภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่นในภาคเหนือที่เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ผลดีมากอย่างเช่นโครงการ "คนละครึ่ง" ที่มีผู้ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ยิ่งทำให้การบริโภคอาหารจากเนื้อสุกรมากขึ้นถึง 100% จากช่วงก่อนหน้านี้ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ที่อาจจะสูงถึง 300% ด้วยเหตุนี้ทำให้บางพื้นที่ต้องการผลผลิตหมูเพิ่ม เพื่อรองรับการบริโภคที่มากขึ้น สมาคมผู้เลี้ยงสุกรร่วมกับผู้เลี้ยง จึงร่วมกันบริหารจัดการด้วยการส่งชิ้นส่วนสุกรหรือสุกรแปรรูป จากภาคกลางไปเติมเต็มความต้องการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน

        ส่วนประเด็นเรื่องโรคในสุกรที่มีกระแสข่าวในช่วงนี้ อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวของปี ที่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นเรื่องที่คนในวงการหมูต่างรับทราบและเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยได้เน้นย้ำเกษตรกรให้ดูแลสุขภาพสัตว์เป็นพิเศษ มีการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity system) ในระดับสูงสุด สำหรับฟาร์มที่พบปัญหาสุขภาพสัตว์ หรือต้องสงสัยว่ามีโรคระบาด ก็จะเข้าสู่มาตรการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ เพื่อขีดวงจำกัดไม่ให้แพร่กระจายไปยังฟาร์มอื่นๆ ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ของภาครัฐ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยโรคที่มักพบและเป็นโรคตามฤดูกาลอยู่แล้ว อาทิ PRRS (เพิร์ส) และ APP ที่ติดต่อเฉพาะในสุกรไม่ติดต่อสู่คน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถควบคุมโรคต่างๆ ไม่ให้กระทบกับอุตสาหกรรมสุกรได้

       “ผู้ผลิตสุกรและเกษตรกรต่างจับมือเหนียวแน่น ในการป้องกันโรคติดต่อในสุกร เน้นการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันยังคงบริหารจัดการผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศเป็นหลัก ส่วนการส่งออกมีคณะกรรมการดูแลอยู่ ทั้งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย และสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก โดยมีการรายงานภาวะการส่งออกต่อ รมว.พาณิชย์ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ทุกๆ 15 วัน จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนสุกรภายในประเทศ ส่วนผู้เลี้ยงก็ไม่ต้องกังวลว่าปริมาณภายในจะเหลือจนส่งผลกระทบต่อภาวะราคา ขอให้มั่นใจและให้ความร่วมมือต่อเนื่อง รวมถึงอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือต่างๆ”

ปริญญา/ข่าว

*********************************************

Visitors: 41,153