กองทัพเรือปิดหาดท่องเที่ยวสัตหีบ งดกิจกรรมการรวมตัว ป้องกันโควิด19 ระลอกใหม่

  

กองทัพเรือปิดหาดท่องเที่ยวสัตหีบ งดกิจกรรมการรวมตัว ป้องกันโควิด19 ระลอกใหม่

        พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำหนดมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยต่างๆดำเนินการดังนี้ งดการปล่อยทหารกองประจำการและอาสาสมัครทหารพรานกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนา หน่วยศึกษาที่มีทหาร นักเรียนพยาบาล ที่เป็นนักเรียนประจำให้งดการปล่อยกลับ และงดการลากิจส่วนตัวยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่3 ม.ค.64 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจะแจ้งการปฎิบัติให้ทราบต่อไป

  

        กองทัพเรือสัตหีบ จะดำเนินการงดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญ การจัดตลาดนัด และกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่นการแถวทหารงดการให้บริการของสถานกีฬาแบบสาธารณะ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พร้อมทั้งงดกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยทหารและการเยี่ยมชมเรือรบ

       นอกจากนี้ ส่วนของชายหาดต่างๆของหน่วยงานทหาร ที่มีประชาชนเดินทางมาเป็นประจำและเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาว อาทิ เช่น ชายหาด ดงตาล หาดอ่าวเตยงาม หาดสอ หาดทรายแก้ว และชายหาดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมา ที่อยู่ในหน่วยทหาร ขอปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตราการรับมือการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330