กกท.ชลบุรี จัดพิธีมอบเสื้อสูทเบลเซอร์ และโล่เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563

กกท.ชลบุรี จัดพิธีมอบเสื้อสูทเบลเซอร์ และโล่เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563

      วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบเสื้อสูทเบลเซอร์ แก่ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดชลบุรี และใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชาชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบ

        ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค.ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510

      สำหรับจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 ได้มีการจัดทำเสื้อสูทเบลเซอร์ ให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง นายสมโชค สิทธิ์ภาณุวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี และนายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และอุปนายก (คนที่หนึ่ง) สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

      นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ธนาคารออมสิน เขตชลบุรี1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม บริษัทชลบุรี อีซูซุเซลล์ จำกัด ร้านสมจิต ปาร์มเสตย์ และร้านเพียงฟ้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,327