ชลบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานหนังสือ เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์

ชลบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานหนังสือ เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์

        วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ณ บริเวณหน้าห้องโถง ชั้นล่างศาลากลางจังหวัดชลบุรี

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันโครงการพัฒนาสุธาคชานุรักษ์ได้ดำเนินการมาครอบ 1 ปีแล้ว

       ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมช้าง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้าง เช่น โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและอำเภอ ห้องสมุดหน่วยงานท้องที่ หน่วยงานท้องถิ่น ในพื้นที่หมู่บ้านชาวคชานุรักษ์และหมู่บ้านในเครือข่าย

         สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ให้กับอำเภอบ่อทอง เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาตตะวันออก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332