อบจ.ชลบุรี มอบเงินสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

อบจ.ชลบุรี มอบเงินสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

      วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลุบรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเงินสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับมอบเงินจำนวน จำนวน 560,000 บาท

         นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2550 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว ด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว

       ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มอบเงิน จำนวน 560,000 บาท เพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,324