รองผู้ว่า ชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่

  

รองผู้ว่า ชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่

       วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุร และอำเภอพานทอง

  

        ตามที่จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลบปีใหม่ มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็ด (Admit)

  

         จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และในวันนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอพานทอง จำนวน 6 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยการนำกระบองไฟ ,น้ำดื่ม, เครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำและมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330