สรุปรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (30 ธ.ค.63)

สรุปรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (30 ธ.ค.63)

     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น โดยมีจุดร่วม จุดบริการในพื้นที่ 11 อำเภอ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งจุดบริการทางน้ำอีก 4 จุด

       สำหรับวันนี้เป็นวันสอง (30 ธ.ค.63) ได้มีอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เป็นชาย 1 ราย ซึ่งการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ได้ตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ 10 มาตรการ และมาตรการ 3ม 2ข 1ร +4 ได้เรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 1,502 คัน โดยแยกเป็นการตรวจรถส่วนบุคคล จำนวน 1,375 คัน เป็นมอเตอร์ไซต์ จำนวน 359 คัน รถปิดอัพ 243 คัน รถเก๋ง 213 คัน รถ SUV 109 คัน รถตู้ 51 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะ ได้ตรวจ จำนวน 108 คัน เป็นรถมอเตอร์ไซต์ 21 คัน แท็กซี่ 27 คัน รถตู้ 34 คัน รถโดยสาร3ล้อ 1 คัน รถโดยสารสี่ล้อ 16 คัน รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป 9 คัน

         พบผู้กระทำผิด ตามมาตรการ 10 มาตการ จำนวน 732 คัน โดยแยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 219 ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 101 ราย เมาสุรา 11 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 60 ราย ไม่มีใบขับขี่ 182 ราย ความเร็วเกินกำหนด 5 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 76 ราย ขับขี่รถย้อนศร 39 ราย แซงในที่คับขัน 15 ราย และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ  14 ราย

          ส่วนทางน้ำ มีประชาชนมาใช้บริหารร่วมไปถึงนักท่องเที่ยว จำนวน 5,184 คน ท่าเรือเกาะลอย มีผู้มาใช้บริการ 1,382 คน ท่าเรือเกาะสีชัง มีผู้มาใช้บริการ 750 คน ท่าเรือพัทยาใต้ มีผู้มาใช้บริการ 1,685 คน ท่าเรือเกาะล้าน มีผู้มาใช้บริการ 1,367 คน ประชาชนได้รับบริการไม่มีตกค้าง และไม่เกิดอุบัติเหตุทางเรือ ในการนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความมือเป็นอย่างดีในการ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม

ปริญญา/ข่าว

Visitors: 67,518