สรุปรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (2 ม.ค. 64)

สรุปรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (2 ม.ค. 64)

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น โดยมีจุดร่วม จุดบริการในพื้นที่ 11 อำเภอ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งจุดบริการทางน้ำอีก 4 จุด

       สำหรับวันนี้เป็นวันห้า (2 ม.ค. 64) ได้เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชาย 1 ราย ซึ่งการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ได้ตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ 10 มาตรการ และมาตรการ 3ม 2ข 1ร +4 ได้เรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 5,362 คัน โดยแยกเป็นการตรวจรถส่วนบุคคล จำนวน 4,839 คัน เป็นมอเตอร์ไซต์ 2,248 คัน รถปิดอัพ 1,113 คัน รถเก๋ง 1,096 คัน รถ SUV 258 คัน รถตู้ 124 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะ ได้ตรวจ จำนวน 455 คัน เป็นรถมอเตอร์ไซต์ 130 คัน แท็กซี่ 77 คัน รถตู้ 156 คัน รถโดยสาร3ล้อ 4 คัน รถโดยสารสี่ล้อ 58 คัน รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป 30 คัน

         พบผู้กระทำผิด ตามมาตรการ 10 มาตรการ จำนวน 2,405 คัน โดยแยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 699 ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 147 ราย เมาสุรา 43 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 193 ราย ไม่มีใบขับขี่ 293 ราย ความเร็วเกินกำหนด 276 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 66 ราย ขับรถย้อนศร 101 ราย แซงในที่คับขัน 40 ราย และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 55 ราย

          ส่วนทางน้ำ มีประชาชนมาใช้บริหารร่วมไปถึงนักท่องเที่ยว จำนวน 4,818 คน ท่าเรือเกาะลอย มีผู้มาใช้บริการ 775 คน ท่าเรือเกาะสีชัง มีผู้มาใช้บริการ 1,136 คน ท่าเรือพัทยาใต้ มีผู้มาใช้บริการ 852 คน ท่าเรือเกาะล้าน มีผู้มาใช้บริการ 2ล055 คน ประชาชนได้รับบริการไม่มีตกค้าง และไม่เกิดอุบัติเหตุทางเรือ

   นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความมือเป็นอย่างดีในการ โดยผ่านการตรวจคัดกรอง ลงทะเบียนผ่าน “ไทยชนะ” สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม

ปริญญา/ข่าว

Visitors: 63,299