สรุปรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (4 ม.ค.63)

สรุปรายงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (4 ม.ค.63)

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น โดยมีจุดร่วม จุดบริการในพื้นที่ 11 อำเภอ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งจุดบริการทางน้ำอีก 4 จุด

       สำหรับวันนี้เป็นวันเจ็ดวันสุดท้ายของการตั้งด่าน (4 ม.ค. 64) ได้เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นชาย 2 ราย ซึ่งการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) ได้ตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ 10 มาตรการ และมาตรการ 3ม 2ข 1ร +4 ได้เรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 5,119 คัน โดยแยกเป็นการตรวจรถส่วนบุคคล จำนวน 4,659 คัน เป็นมอเตอร์ไซต์ 2,239 คัน รถปิดอัพ 944 คัน รถเก๋ง 1,037 คัน รถ SUV 278 คัน รถตู้ 161 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะ ได้ตรวจ จำนวน 423 คัน เป็นรถมอเตอร์ไซต์ 131 คัน แท็กซี่ 99 คัน รถตู้ 125 คัน รถโดยสาร3ล้อ 1 คัน รถโดยสารสี่ล้อ 41 คัน รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป 26 คัน

         พบผู้กระทำผิด ตามมาตรการ 10 มาตรการ จำนวน 2,172 คัน โดยแยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 649 ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 229 ราย เมาสุรา 16 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 237 ราย ไม่มีใบขับขี่ 584 ราย ความเร็วเกินกำหนด 206 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 71 ราย ขับรถย้อนศร 96 ราย แซงในที่คับขัน 30 ราย และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 54 ราย

          ส่วนทางน้ำ มีประชาชนมาใช้บริหารร่วมไปถึงนักท่องเที่ยว จำนวน 1,614 คน ท่าเรือเกาะลอย มีผู้มาใช้บริการ 368 คน ท่าเรือเกาะสีชัง มีผู้มาใช้บริการ 349 คน ท่าเรือพัทยาใต้ มีผู้มาใช้บริการ 181 คน ท่าเรือเกาะล้าน มีผู้มาใช้บริการ 716 คน ประชาชนได้รับบริการไม่มีตกค้าง และไม่เกิดอุบัติเหตุทางเรือ

   นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความมือเป็นอย่างดีในการ โดยผ่านการตรวจคัดกรอง ลงทะเบียนผ่าน “ไทยชนะ” สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม

ปริญญา/ข่าว

Visitors: 63,304