ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออกจังหวัดชลบุรี และบริเวณฝั่งขาเข้าจังหวัดชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

              นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การตั้งด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนี้ เป็นจุดกรองสำหรับประชาชนผู้เดินทางทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนเดินทาง รวมถึงการโหลดใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ครอบคลุมทุกพื้นที่จำนวน 17 จุดใน 11 อำเภอ แบบบูรณาการร่วมกันโดยแต่ละจุดคัดกรองจะมีเจ้าหน้าที่จำนวน 15 นาย ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกลุ่มสมาชิก อสม. ตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งแจกเอกสารในการป้องกันตนเองจากโควิด 19 อีกด้วย

  

            ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีท่านใดมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถขอหนังสือรับรองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ เมืองพัทยา สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ส่วนพนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง ส่วนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง แต่สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดชลบุรีไม่ต้องมีเอกสารเพื่อขอเข้าพื้นที่แต่อย่างใด จึงอยากฝากให้ประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แต่ในสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 67,517