ชลบุรี ตั้งด่านจุดคัดกรองจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชลบุรี ตั้งด่านจุดคัดกรองจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ครอบคลุมทุกพื้นที่จำนวน 17 จุดใน 11 อำเภอ แบบบูรณาการร่วมกันโดยแต่ละจุดคัดกรอง มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 นาย ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกลุ่มสมาชิก อสม. ตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งแจกเอกสารในการป้องกันตนเองจากโควิด 19 อีกด้วย

      ในการนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งมอบ หน้ากากอนามัย, ถุงมือยาง, น้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  

       สำหรับการออกตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เริ่มที่นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกเยี่ยมออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจ และด่านตรวจเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค ในเขตพื้นที่บริเวณหน้าวัดห้วยปราบ ฝั่งขาออกจังหวัดชลบุรี และบริเวณหน้า สภ.ศรีราชา ฝั่งขาอกจงหวัดชลบุรี

  

      ส่วนนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกเยี่ยมออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจ และด่านตรวจเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค ในเขตพื้นที่บริเวณจุดให้บริการประชาชน หน่วยตำรวจทางหลวงหนองใหญ่ ถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง หมู่2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ และบริเวณจุดสกัดหนองแก ถนนบ้านบึง-พานทอง หมู่3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง

  

      ส่วนนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกเยี่ยมออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจ และด่านตรวจเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค ในพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 331 ฝั่งขาออกจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองเหียง และบริเวณสามแยกท่าข้าม ตำบลอำเภอพนัสนิคม ส่วนอำเภอบ่อทอง บริเวณทั่กสานตรยจ หมู่4 ตำบลวัดสุวรรณ และอำเภอเกาะจันทร์ เป็นบริเวณจดสกัดเกาะโพธิ์ ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ขาเข้าอำเภอเกาะจันทร์

  

       และ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ได้ออกเยี่ยมออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจ และด่านตรวจเพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค ในพื้นที่อำเภอสัตหีบที่บริเวณแยกเกษมพล ฝั่งขาออกจังหวัดชลบุรี ถนนสาย 331 ตำบลหลูตาหลวง และบริเวณสำนักงานเทศบาลนาจอมเทียน ตำบลนาจมอเทียน และอำเภอเกาะสีชังที่บริเวณสี่แยกท่าล่าง (ท่าเทววงษ์) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

Visitors: 67,521