กระทรวงแรงงาน จัดการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

  

กระทรวงแรงงาน จัดการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

        วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงลุยพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื่อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ที่อำเภอศรีราชา และอำเภอเมืองชลบุรี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  

        ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื่อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยลงไปตรวจคัดกรองที่ บริษัท แปซิฟิค พาร์ค จำกัด จำนวน 100 คน บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด จำนวน 113 คน และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด จำนวน 570 คน แรงงานต่างด้าว 51 คน โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และผู้จัดการสถานประกอบการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตุการณ์ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

  

       สำหรับพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดมีการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังแหล่งชุมชน หรือสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านบริการต่างๆ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของกระทรวงสาธารณสุขในการติดตาม สอบสวนโรค ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีได้อย่างปลอดภัยและปราศจากการติดเชื้อโควิด-19  เนื่องจากมีมาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในทุกมิติ

      การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา และอำเภอเมือง เป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม อาทิเช่น โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง หากลูกจ้างรายใดมีผลเป็นบวก ทางโรงพยาบาลจะเข้าไปดูแลพร้อมดำเนินการให้ดีทีสุดต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,707