รองเลขาธิการ กอ.รมน ลงพื้นที่ชลบุรีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

รองเลขาธิการ กอ.รมน ลงพื้นที่ชลบุรีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

        วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเลขาธิการ กอ.รมน. (1) ในฐานะผู้อำนวการศูนย์รักษาความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.ศรมน.กอ.รมน.) พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อบูรณาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

        สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ถึงสถานการณ์แนวทางแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในห้วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดชลบุรีถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการแก้ไขปัญหาในห้วงที่ผ่านมาพบว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่จุดคัดกรองจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออกจังหวัดชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถควบคุมการแพร่ระบาดจากกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งหมดทุกกลุ่มก้อนทั้งบ่อนการพนัน สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร แต่ยังเตรียมการเปิดให้ดำนินการตามมาตรการเข้มข้นในการตรวจค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม โดยได้มอบหมายให้ รอง ผอ.รมน.จว.(ท) เป็นผู้ประสานงานหลักในการบูรราการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ยังให้ความสำคัญกับการตรวจค้นหาเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญ ของการเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเชื้อของโรคโควิด-19 และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชนในพื้นที่ หากพบผู้กระทำความผิดในการมั่วสุมเล่นการพนัน และการนำพาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายได้อย่างเคร่งครัดต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 63,308