จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและทำแอลกอฮอล์ล้างมือ แก้วิกฤตโควิด-19

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและทำแอลกอฮอล์ล้างมือ แก้วิกฤตโควิด-19

       วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานร่วมในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อร่วมแก้วิกฤตโควิด-19 ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ภาคบริการโลหิตที่3 และชมรมภริยากองเรือยุทธการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  

          จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยลดลง อีกทั้งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการไปบริจาคโลหิต ส่งผลกระทบให้ประมาณโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประสาน กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดโครงการ กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID19 ขึ้น เพื่อระดมกำลังพลบริจาคโลหิต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนต่อวิกฤตของประเทศต่อไป

  

       พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เปิดเผยว่า กองเรือยุทธการได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความจำเป็นต่อวิกฤตของชาติ และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องระดมโลหิตเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด จึงได้ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และทำสเปรย์แอลกอฮอบ์ล้างมือ เพื่อร่วมแก้วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการดลหิตที่3 ชมรมภริยากองเรือยุทธการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และภาคเอกชน เช่น บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับเบิ้ลเอ และประชาชนทั่วไป ประมาณ 350คน คาดว่าจะได้รับโลหตประมาณ 350 ยูนิต

        นอกจากนี้ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำใจสู่กำลังพลของกองเรือยุทธการ และประชาชนในจังหวัดชลบุรี โดยจัดให้มีการสาธิตการทำสเปอรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาคภากเอกชน และการแนะนำวิธีการทำสเปรย์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอาภาคกรฯ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ สามารถนำไปผลิตเองได้ ซึ่งสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 41,149