ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิต

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิต

       วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทาน ที่มาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขากแคลนโลหิต เนื่องจากได้รับผมกระทบจากสถานการณ์การแพรีระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

       ตามที่ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยลดลง อีกทั้งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการไปบริจาคโลหิต ส่งผลกระทบให้ประมาณโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ

  

       นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุคน สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี และเจ้าหน้าที่นำจิตอาสาพระราชทานจำนวน 160 คน มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนต่อวิกฤตของประเทศ และเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้มากขึ้น และในวันนี้ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับสายคล้องคอหน้ากากอนามัยอีกด้วย

        นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากการรับบริจาคโลหิตได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในแต่ละจังหวัด จัดกำลังพลจิตอาสาในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตในการรักษาผู้ป่วยอีกด้วย

  

       นอกจากนี้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
โดยพลตรี ปิยชาติ ธูปทอง ผู้บัญชาการกองบัญชการช่วยรบที่1 นำกำลังพลมาร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย อนึ่ง กองบัญชาการช่วยรบที่1 จะกำลังพลมาร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือนครั้ง เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณโลหิตในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 41,153