วาระงานประจำเดือน

วาระงานเดือน มิถุนายน 2566

1 มิถุนายน 2566

09.30 น. รับฟังแนวทางการบริการจัดการ Social Media Account เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านออนไลน์ (ปชส.,ผช.)

2 มิถุนายน 2566

09.30 น. ประชุมพิจารณากลั่นกรอง “คนดีศรีจังหวัด” ประเภทบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ปชส.)

19.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Amazing Film Festival Experience ณ Wisdom Valley ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง (ปชส.)

3 มิถุนายน 2566

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ (ปชส.)

17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

19.30 น. พิธีเวียนเทียน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ (ปชส.,บัณฑิต,ฝ้าย)

6 มิถุนายน 2566

08.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง (ปชส.ทีมข่าว)

7 มิถุนายน 2566

09.30 น. พิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม (ทีมสื่อ)

13.30 น. ประชุมพิจารณากลั่นกรอง “คนดีศรีจังหวัด” ประเภทบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

8 มิถุนายน 2566

09.00 น. โครงการมอบรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง (สุนิลชา)

09.00 น. กิจกรรมวันทะเลโลก ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา (ปชส.ผช.ทีมสื่อ)

15.30 น. ผวจ.ชลบุรี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา

9 มิถุนายน 2566

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

13 มิถุนายน 2566

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 ณ ห้องรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล (สุนิลชา)

14 มิถุนายน 2566

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ปชส.)

14.00 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่ สนผ.กำกับประจำไตรมาสที่ 3 ผ่านออนไลน์

16 มิถุนายน 2566

11.00 น. พิธีเปิดงาน EEC Job Expo 2023 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา (ปชส.ทีมสื่อ)

18 มิถุนายน 2566

09.00 น. พิธีเปิดงานโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นวิ่งควายไทย ณ สนามด้านข้าง อบต.สำนักบก

 

 

วาระงานเดือน พฤษภาคม 2566

 

1 พฤษภาคม 2566

09.00 น. โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  ณ โรงแรมเจปารค์ ชลบุรี ต.นาป่า (ผช.,ฝ้าย)

13.00 น. กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกขี้หนอน อ.พานทอง

2 พฤษภาคม 2566

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ด้านสังคม ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

13.00 น. กิจกรรมเสวนา KM Online ผ่านออนไลน์

5 พฤษภาคม 2566

17.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ทีมข่าว)

6 พฤษภาคม 2566

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 85 รูป

08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

9 พฤษภาคม 2566

09.00 น. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  ณ ห้องประชุมสันติไชยศรี เรือนจำพิเศษพัทยา

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

09.09 น. พิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  ณ สระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย (ทีมข่าว)

09.30 น. อบรมใช้งานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการ PMS ออนไลน์ (วรรณี,กนกวรรณ)

11.29 น. พิธีตักดินมหามงคล  ณ ลานต้นศรีมหาโพธิ์ หน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ (ทีมข่าว)

10 พฤษภาคม 2566

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

11 พฤษภาคม 2566

10.00 น. โรงพยาบาลมะเร็ง เข้าพบ

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพระดับนานาชาติ กิจกรรม จัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

12 พฤษภาคม 2566

08.00 น. พิธีอัญเชิญพระศรีมหาโพธิ์ “ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ์ หน่อเนื้อพุทธางกูร” ณ ที่ว่าการอำเภอพานทอง

16 พฤษภาคม 2566

09.00 น. พิธีเปิดศูนย์วิจัยชุมชนพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจตำบลเกษตรสุวรรณ ณ ศูนย์วิจัยชุมชนพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจ อ.บ่อทอง (ทีมข่าว)

18 พฤษภาคม 2566

09.30 น. ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 20 ปี ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์

19 พฤษภาคม 2566

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ อาคารจริยธรรม วัดกุณฑีธาร อ.บ้านบึง (ปชส.)

17.30 น. เทศกาลทุเรียน ผลไม้และของดี บ่อทอง ณ เวทีกลางลานตลาดอำเภอบ่อทอง (ปชส.ทีมสื่อ)

21 พฤษภาคม 2566

05.00 น. พิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬากิจกรรม ปั่นปันรักที่ป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ลานหน้าวิหารเซียน อ.สัตหีบ (ปชส.)

08.30 น. การประกวดพูดเล่าเรื่อง ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 6 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง

22 – 23 พฤษภาคม 2566

08.30 น. อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านออนไลน์ (วรรณี,บัณฑิต)

22 พฤษภาคม 2566

13.00 น. ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อ.ศรีราชา (ผช.)

23 พฤษภาคม 2566

08.00 น. ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินฯ ณ ตึกเบย์ ทาวเวอร์ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

08.00 น. ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่าน Zoom (สุนิลชา)

08.09 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ณ วัดอ่างศิลา (ปชส.)

09.00 น. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ปชส.)

17.00 น. กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ทัศนาการ์เด้นท์  (ปชส./ทีมสื่อ)

24 พฤษภาคม 2566

09.00 น. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ (ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (สุนิลชา)

14.00 น. ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 อบจ.ชลบุรี (ปชส.)

26 พฤษภาคม 2566

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานเหล็กรีดเย็น  ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

15.00 น. กิจกรรม KICK OFF โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล สวนป่าริมธาร อ.พนัสนิคม (ปชส.ทีมสื่อ)

29 พฤษภาคม 2566

09.00 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 และและบันทึกเทปถวายพระพร ณ สปข.7 จันทบุรี

30 พฤษภาคม 2566

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

31 พฤษภาคม 2566

09.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

 

วาระงานเดือนเมษายน 2566

 

2 เมษายน 2566

07.15 น. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566  ณ วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) อ.พนัสนิคม

3 เมษายน 2566

07.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (วันอนุรักษ์มรดกไทย) และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ (ทีมสื่อ)

09.00 น. พิธีเปิดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (ปชส.ปริญญา)

4 เมษายน 2566

08.30 น. สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ ห้องแสนสุข 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายฉลองวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

5 เมษายน 2566

10.00 น. ประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.ผช.)

6 เมษายน 2566

07.00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ปชส.)

13.30 น. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย  ณ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง (ทีมข่าว)

7 เมษายน 2566

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันจักรี  ณ บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ

09.30 น. พิธีทำบุญหลวงพ่อวัดสวนตาล  ณ อุโบสถวัดสวนตาล (ร้าง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

13.00 น. บริษัท น้ำมันรำข้าวจะเข้าพบ

14.00 น. กิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถนนเลียบชายหาดบางแสน (ปชส.ทีมสื่อ)

10 เมษายน 2566

09.30 น. พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

11 เมษายน 2566

08.15 น. การตรวจเยี่ยมของคณะทำงานติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม คณะที่ 1 (รอง ผวจ.นริศ นิรามัยวงศ์)

18.30 น. พิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามหอพระพุทธสิหิงค์ฯ (ปชส.ทีมข่าว,ทีมสื่อ)

12 – 17 เมษายน 2566

09.30 น. ประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ ห้องประชุม ปภ.จังหวัดชลบุรี

18 เมษายน 2566

09.30 น. ประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

14.00 น. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

20 เมษายน 2566

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ศาลาหลวงพ่อตู่ วัดอินทนาราม อ.บางละมุง

21 เมษายน 2566

08.30 น. ประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

15.00 น. กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่  ณ ตลาดกลางรัตนากร อมตะนคร อ.เมืองชลบุรี (ทีมข่าว)

20 – 22 เมษายน 2566

ประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอักษร จังหวัดระยอง

22 เมษายน 2566

09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม โครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 505  ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง

24 เมษายน 2566

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมกมุทมาศนารี อาคาร 2 โรงเรียนชลกันยานุกูล (ปชส.)

25 เมษายน 2566

07.00 น. พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดพัฒนาเมืองซับน้ำ  ณ ห้องอโยธยา โรงแรมอิสเทิร์นแกรนด์ พาเลซ อ.บางละมุง

26 เมษายน 2566

07.00 น. กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี  ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทางศรีราชา กรมทางหลวง (ปชส.ทีมสื่อ)

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ด้านการท่องเที่ยว  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.30 น. อบรมใช้งานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการ PMS ออนไลน์ (วรรณี,กนกวรรณ)        

27 เมษายน 2566

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการรายงานใช้พลังงานให้กับหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องรัตนแกรนด์ ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติฯ  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อบจ.ชลบุรี (ผช.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3574 ผ่าน zoom (สุนิลชา)

วาระงานเดือนมีนาคม 2566

 

1 มีนาคม 2566

10.00 น. กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  ณ บริเวณถนนจักรพงษ์ ม.3 บ้านท่าวัง อ.เกาสีชัง (ทีมสื่อ)

2 มีนาคม 2566

07.30 น. พิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี  (ทีมข่าว)

3 มีนาคม 2566

09.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

09.00 น. รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านบึง (ทีมข่าว)

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง (สุนิลชา,ทีมข่าว)

16.00 น. พิธีเปิดโครงการ พาณิชย์..ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดชลบุรี  ณ ตลาดนัดนินจาอมตะ (ทีมข่าว)

7 มีนาคม 2566

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชสิทธิวิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

8 มีนาคม 2566

09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตจิตอาสา DON MAI PA MODEL เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี กรมคุมประพฤติ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเก่า เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (ปชส.ทีมสื่อ)

9 มีนาคม 2566

09.00 น. ประชุมสนทนากลุ่มกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฯ ณ ห้องประชุมแอตแลนติก 1 โรงแรมแกรนด์ เบลลา พัทยา (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านออนไลน์

10 มีนาคม 2566

08.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา (ปชส.)

08.30 น. งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ผ่านระบบถ่ายทอดสด (สุนิลชา)

13 มีนาคม 2566

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

14 มีนาคม 2566

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ณ ห้องศรีรัตน โรงแรมรัตนชล

15 มีนาคม 2566

09.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยา (ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี

14.00 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่ สนผ.กำกับ ประจำไตรมาสที่ 2 ผ่านออนไลน์ (ปชส.ผช.)

14.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (ปชส.)

16 มีนาคม 2566

09.00 น. กิจกรรมปล่อยขบวนรถในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องประชุมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา (ปชส.ทีมสื่อ)

17 มีนาคม 2566

08.30 น. ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

13.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี (ผช.ทีมข่าว)

18 มีนาคม 2566

07.00 น. วันท้องถิ่นไทย  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

19 มีนาคม 2566

05.30 น. กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ชลมารค10”  ณ สะพานชลมารควิถี (สวท.)

15.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชสิทธิวิมล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง  ณ มณฑลพิธีเมรุชั่วคราว วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง (ปชส.บัณฑิต/ธวัลรัตน์)

20 มีนาคม 2566

13.30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 18 ผ่านออนไลน์

13.30 น. ประชุมเพื่อสรุปแนวทางการประชาสัมพันธ์งานที่ กปส.ได้รับมอบหมาย ผ่านออนไลน์ (ปชส.ผช.)

22 มีนาคม 2566

07.00 น. กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมสื่อ)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเทศกาลดนตรี Rolling Loud Thailand จังหวัดชลบุรี  ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา  (ปชส.)

14.00 น. พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

23 มีนาคม 2566

09.00 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและซ้อมแผนสถานการณ์สมมุติด้านการกู้ชีพทางน้ำ และลำเลียงทางอากาศ  ณ โรงแรม De’Anchor อ.เกาะสีชัง (ปชส.ทีมข่าว)

13.00 น. ประชุมับฟังความคิดเห็นสาธารณะกับที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรม Way Hotel Pattaya ห้องประชุม Hizz (ผช.)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ  ณ ห้องประชุมชลบุรี

24 มีนาคม 2566

08.00 น. ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

08.30 น. ฝึกอบรมโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (บัณฑิต)

09.00 น. วันรวมน้ำใจ รับมอบเงินและสิ่งของเป็นรางวัลร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

09.00 น. ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมรัตนชล ชลบุรี (วรรณี)

09.00 น. ประชุมสัมมนา โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดฯ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

13.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ

27 มีนาคม 2566

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ณ อบต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม

10.00 น. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางชลบุรี อ.บ้านบึง (ปชส./ทีมสื่อ)

13.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ณ อบต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์

28 มีนาคม 2566

08.30 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงฯ ผ่านออนไลน์

10.00 น. ประชุมเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงชลบุรี

29 มีนาคม 2566

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

30 มีนาคม 2566

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในโรไวรัส และ Legionella spp. ในน้ำอุปโภคบริโภค ที่ใช้ในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยา  ณ อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ เทศบาลตำบลหนองชาก

13.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ อบต.คลองพลู อ.หนองใหญ่

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี

18.30 น. พิธิเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยว ณ เวทีกลาง ชายหาดพัทยากลาง (ปชส.ผช.ทีมสื่อ)

31 มีนาคม 2566

07.30 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ปชส.)

10.00 น. กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดนางสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

16.00 น. แถลงข่าวการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสะพานอัษฎางค์ อ.เกาะสีชัง (ปชส.ผช.ทีมสื่อ)

17.00 น. พิธีประกาศผลการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

 

วาระงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

1 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 น. การฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 1  ณ ห้องเจริญธรรม

15.30 น. คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Zoom

2 กุมภาพันธ์ 2566

08.15 น. พิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. การตรวจราชการของ ผวจ. ณ อำเภอหนองใหญ่ (ผช.)

13.30 น. ประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ณ ห้องประชุมชลบุรี

3 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง (ทีมสื่อ)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

4 กุมภาพันธ์ 2566

17.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ ลานสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา

7 กุมภาพันธ์ 2566

10.00 น. ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ณ อาคารราชสีห์ ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ (ปชส.zoom)

10 กุมภาพันธ์ 2566

09.30 น. วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

10.00 น. ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนาด้านการเกษตรอัจฉริยะ ณ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง (รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร) ทีมข่าว

13.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “ซ่อม สร้าง เติมสุข” ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง อ.บ้านบึง (ทีมข่าว)

13 กุมภาพันธ์ 2566

08.00 น. โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ)  ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร (ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี (ผช.)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลนิธิ โรงพยาบาลชลบุรี (สุนิลชา)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี  ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางพระ วรวิหาร อ.ศรีราชา (ปชส.)

14 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 น. ประชุมการตรวจปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

10.00 น. โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม  ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม “Khaokheow Family Run Rally”  ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

15 กุมภาพันธ์ 2566

08.30 น. พิธีเปิดการประกวดสวมมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดใหญ่อินทาราม (ผช.ทีมสื่อ)

การตรวจราชการของ ผวจ. ณ อำเภอเกาะจันทร์ (ผช.)

09.00 น. เชิญทำข่าวการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเด็ล แอนด์ สปาพัทยา

16 กุมภาพันธ์ 2566

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (วรรณี)

17 กุมภาพันธ์ 2566

10.00 น. พิธีส่งมอบถนนติดดาว  ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโนบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

20 กุมภาพันธ์ 2566

09.30 น. โครงการโรงงานสีขาวป้องกันปัญหายาเสพติ  ณ ห้องประชุมอมตะคาสเซิล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) ฝ้าย/พงษ์

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา สำนักงานพัฒนาสังคมฯ (ผช.)

14.00 น. พิธีเชิญเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ (ปชส.)

21 กุมภาพันธ์ 2566

10.00 น. เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  ณ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (ปชส.ผช.ทีมสื่อ)

22 กุมภาพันธ์ 2566

07.30 น. กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5 ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี (ปชส.ทีมสื่อ)

09.00 น. อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญให้บุคลากรภาครัฐในพื้นที่เขต 2  ผ่านออนไลน์

10.00 น. ประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

13.00 น. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่าเรือแหลมฉบัง (ปชส.ทีมสื่อ)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “คลองสังเขป” จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

23 กุมภาพันธ์ 2566

08.00 น. สัมมนา “ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค” ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

08.30 น. ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ โรงแรมรัตนชล (ปชส.)

24 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ณ วัดหนองตำลึง อ.พานทอง (ทีมข่าว)

09.00 น. สัมมนาแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครแหลมฉบัง (ปชส.)

10.00 น. งานสัปดาห์วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ ศาลาอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ.บางละมุง (ทีมข่าว)

25 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 น. งาน EEC LUNCH TALK BUSINESS CONNECTION  ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา (สุนิลชา)

27 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

28 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. กิจกรรมเสวนา KM Online ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

14.00 น. รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส) กิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการ การนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว  ณ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด อ.พนัสนิคม (ทีมข่าว)

16.00 น. พิธีเปิดงาน OTOP Chonburi Fair 2023 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

 

 

 

 

 วาระงานเดือนมกราคม 2566 

4 มกราคม 2566

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

5 มกราคม 2566

09.00 น. ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค (ทีมข่าว)

09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมสื่อ)

09.30 น. คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน ศส.ปชต.  ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

6 มกราคม 2566

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.ผช.)

8 มกราคม 2566

09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ  ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง  (ปชส.ทีมข่าว)

9 มกราคม 2566

09.00 น. พิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีไฟไหม้ผับเมาน์เทน บี  ณ หอประชุม อบจ.ชลบุรี – สัตหีบ ร่วมใจ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

10 มกราคม 2566

09.30 น. อบรมหลักสูตรระบบติดตามเงินรายได้และงบลงทุน ผ่าน Zoom (วรรณี)

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ณ ห้องแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (สุนิลชา)

11 มกราคม 2566

10.00 น. กร.อมน. เข้าพบ

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

11.00 น. ปตท.เข้าพบ

12 มกราคม 2566

14.00 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่ สนผ.กำกับประจำไตรมาสที่ 1 ผ่านออนไลน์ (ปชส.ผช.)

17.00 น. กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยประยุกต์จากลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (ปชส.)

13 มกราคม 2566

09.00 น. โครงการเทศบาลน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง กิจกรรม พัฒนาเมืองสะอาด ณ บริเวณถนนเทพรัตน์ ฝั่งตรงข้ามทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

14.00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

14 มกราคม 2566

08.30 น. พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.30 น. กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองศรีราชา

16 มกราคม 2566

06.30 น. การตรวจสอบสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 ณ ตลาดใหม่ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

13.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชลบุรี (ทีมข่าว)

17 มกราคม 2566

07.00 น. พิธีถวายพระราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ทีมข่าว)

08.30 น. โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA ของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล (ผช.)

18 มกราคม 2566

07.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ (ปชส.)

08.30 น. ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ผช.)

17.00 น. กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4  ณ โครงการชลประทานชลบุรี ต.บางพระ (ปชส.)

19 มกราคม 2566

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดร้องเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ปชส.)

20 มกราคม 2566

10.00 น. พิธีเปิดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลบ้านสวน (ปชส.ทีมสื่อ)

21 มกราคม 2566

06.00 น. พิธีนมัสการเจ้าพ่อเข้าใหญ่ ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ.เกาะสีชัง

23 มกราคม 66

11.00 น. โรบินสันเข้าพบ

24 มกราคม 2566

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

25 มกราคม 2566

08.30 น. โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (ITA) ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

09.00 น. กิจกรรม “การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU/ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SMEs”  ณ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

14.00 น. วันความปลอดภัยทางถนน  ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ทีมข่าว)

26 มกราคม 2566

09.30 น. วันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแสนสุข ศูนย์ประชุมโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ (ปชส.ทีมข่าว)

13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

27 มกราคม 2566

08.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้นำการขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิต ณ ห้องเลอเบลแอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.

10.00 น. ประชุมผู้บริหารประจำเดือน ผ่าน Zoom

16.00 น. พิธีเปิดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 15 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ผช.)

28 มกราคม 2566

09.00 น. โครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ช่วยพ่อดูแลคลองหลวง ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร (ทีมข่าว)

30 มกราคม 2566

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

31 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์

09.00 น. ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินชุมชนโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนบางพระ  ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สุนิลชา)

 

 

 

วาระเดือนธันวาคม 2565

 

1 ธันวาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอบ่อทอง

09.00 น. พิธีเปิดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไม้แดง (ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สพ.)  ผ่านZoom (ปชส.)

2 ธันวาคม 2565

07.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านข้างสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ต.เสม็ด (ปชส.ทีมข่าว)

5 ธันวาคม 2565

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ

08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

6 ธันวาคม 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายผลการถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อ.บางละมุง

09.30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

13.00 น. กิจกรรม Open house ดีป้า สาขาภาคตะวันออก  ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อ.ศรีราชา (ปชส.)

7 ธันวาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอเกาะจันทร์

09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย (ปชส.ทีมข่าว)

09.00 น. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ณ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน (ปชส.)

09.30 น. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

8 ธันวาคม 2565

09.00 น. โครงการ ซีพีอาสา CPR กู้ชีพ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์  ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ปชส.)

9 ธันวาคม 2565

07.00 น. การจัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลฯ  ณ ปราสาทสัจธรรม (ปชส.)

09.00 น. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 4 เทศบาลตำบลนาป่า (ปชส.)

09.00 น. กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี  (สุนิลชา)

10 ธันวาคม 2565

09.30 น. งานเฉลิมฉลองร่วมรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศครบ 10 ล้านคน  ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภอ

13 ธันวาคม 2565

09.00 น. อบรมโครงการพัฒนางานข่าวและรายการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

09.00 น. กิจกรรม Kick off ตามโครงการพัฒนาเมืองสะอาดของจังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณสี่แยกดอนหัวฬ่อ (ปชส.ทีมข่าว)

18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ณ คอนเน็กซ์ศรีราชา

14 ธันวาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอหนองใหญ่ (เลื่อน)

09.30 น. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน ณ จังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

10.00 น. โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ปชส.ทีมสื่อ)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

15 ธันวาคม 2565

09.30 น. อบรมโครงการพัฒนางานข่าวและรายการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

16 ธันวาคม 2565

09.30 น. อบรมโครงการพัฒนางานข่าวและรายการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  ณ โรงแรมดุสิตธานี (ปชส.ทีมข่าว)

09.30 น. พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” ณ วัดกุณฑีธาร (หัวกุญแจ) อ.บ้านบึง (ทีมข่าว)

17 ธันวาคม 2565

17.00 น. พิธีเปิดมหกรรมฟื้นใจเมือง ณ ศาลเจ้าฉื่อปุยเนี้ยว-ขอเล่งเนี้ยว อ.พนัสนิคม (ทีมข่าว)

9 – 18 ธันวาคม 2565

งานแสดงสินค้าโครงการ หนึ่งใน ให้ประชาชน  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

19 ธันวาคม 2565

ช่วงเช้า  ปตท.ขอเข้าพบ

09.00 น. เอสโซ่ขอเข้าพบ

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

20 ธันวาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอสัตหีบ

09.00 น. การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและการใช้งานระบบการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

17.00 น. ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey  ณ โรงภาพยนตร์ที่ 7 โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัลชลบุรี (ปชส.)

21 ธันวาคม 2565

07.00 น. กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง (ปชส.)

08.30 น. กิจกรรม Kick off พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 อ.ศรีราชา (แจ้งสื่อทำข่าว)

10.00 น. อบรมโครงการพัฒนางานข่าวและรายการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

22 ธันวาคม 2565

09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาฯ  ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อ.บางละมุง (ปชส.ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม  ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ.ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อ.พานทอง

09.30 น. วันดินโลก  ณ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ต.เหมือง

23 ธันวาคม 2565

08.30 น. กิจกรรม “เมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี”  ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี

09.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 ต.เสม็ด (ปชส.)

09.30 น. ประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ณ สวนนงนุช พัทยา (ทีมข่าว)

10.00 น. อบรมโครงการพัฒนางานข่าวและรายการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

10.00 น. ตรวจสอบการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่  ณ ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

19.19 น. พิธีเปิดโครงการวาไรตี้สีสันอ่างศิลาเฟสติวัล  ณ บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา (ปชส.ผช.)

26 ธันวาคม 2565

07.00 น. กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี  ณ ถนนสายชายหาดพัทยากลาง (แยกนิภาลอดจ์) (ทีมข่าว)

10.15 น. พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา  ณ ห้องประชุมพิมาน โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา  (ปชส.)

27 ธันวาคม 2565

09.00 น. ประชุมผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก  ณ สปข.7 (ปชส. Zoom)

29 ธันวาคม 2565

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

 

วาระเดือนพฤศจิกายน 2565

 

1 พฤศจิกายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอบางละมุง

2 พฤศจิกายน 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

3 พฤศจิกายน 2565

09.00 น. กิจกรรม kick off การประดิษฐ์ผีเสื้อจากเศษผ้าไทยของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมอาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

14.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดชลบุรี  ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อ.บางละมุง (ปชส.)

4 พฤศจิกายน 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา สำรวจ จัดลำดับศักยภาพและความเร่งด่วนเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทย  ณ ห้องเดอะ วินเทอร์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะซีซันส์ พัทยา

5 พฤศจิกายน 2565

10.09 น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ วัดบางพระวรวิหาร อ.ศรีราชา (ทีมข่าว)

7 พฤศจิกายน 2565

13.30 น. ประชุมเตรียมการรับเรือสำราญ Viking Orion  ณ ห้องประชุมบริษัท NYK Atot Logistics ท่า A-1 ท่าเรือแหลมฉบัง (ปชส.ผช.)

8 พฤศจิกายน 2565

13.30 น. ปตท.เข้าพบ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ณ ห้องแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

9 พฤศจิกายน 2565

08.00 น. กิจกรรม Kick off โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว/ทีมสื่อ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอบ้านบึง

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

10 พฤศจิกายน 2565

13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร  ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา (ปชส.)

11 พฤศจิกายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอศรีราชา

08.30 น. คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง  (ปชส.ทีมข่าว)

14 พฤศจิกายน 2565

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน (ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

15.30 น. แถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา (นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอเมืองชลบุรี

09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา (สุนิลชา,วรรณี)

09.00 น. อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านออนไลน์ (วรรณี)

09.00 น. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านZoom

16 พฤศจิกายน 2565

09.30 น. พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดเขาบางพระ (ทีมข่าว)

17 พฤศจิกายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม

18 พฤศจิกายน 2565

09.00 น. กิจกรรมรณรงค์ “พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี”  ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 ถ.สุขุมวิท (ปชส.)

13.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 1 ชั้น 2 อบจ.ชลบุรี (ปชส.)

21 พฤศจิกายน 2565

10.00 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช) (ปชส.ทีมข่าว)

16.00 น. ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสภาพการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ปชส.)

22 พฤศจิกายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอเมือง

09.00 น. อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

16.30 น. พิธีเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” ครั้งที่ 5  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

23 พฤศจิกายน 2565

09.30 น. พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดพานทอง อ.พานทอง (ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอพานทอง

07.00 น. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ผช.ทีมสื่อ)

09.00 น. กิจกรรม คปภ.นำเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ด้วยประกันภัย ณ ห้องประชุมศรีสุข อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

25 พฤศจิกายน 2565

08.40 น. มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

09.00 น. กิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการ  ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยน์จังหวัดชลบุรี (ผช.)

13.30 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพานมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ทีมข่าว)

18.15 น. พิธีเปิดงาน “แกลเลอรี่ไนท์บางแสน” ณ ร้าน Hidden Lab บางแสน

28 พฤศจิกายน 2565

08.00 น. ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล (ผช.)

08.30 น. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส)

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการจ้างวิศกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3574 ช่างแยกมาบปู-ต.เขาคันทรง ผ่านZoom (ปชส.)

29 พฤศจิกายน 2565

09.30 น. ประชุมบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

10.00 น. ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ผ่าน Zoom (ปชส.)

13.30 น. ประชุมเพื่อชี้แจงระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ กปส.  ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

14.00 น. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (ปชส.ผช.)

30 พฤศจิกายน 2565

07.00 น. กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ต.หนองไม้แดง (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

10.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานยกระดับมาตรฐานการทำงานและบริหารจัดการภายใน  ณ ห้องประชุมราวินทรา A-B โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สัตหีบ (ทีมข่าว)

 

วาระเดือนตุลาคม 2565

 

5 ตุลาคม 2565

13.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี  ณ ออนไลน์

6 ตุลาคม 2565

09.00 น. สัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.ผช.)

14.30 น. ตรวจติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรการระบายน้ำ ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง (ทีมข่าว)

7 ตุลาคม 2565

13.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ผ่านระบบZoom

9 ตุลาคม 2565

10.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี  ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี (ทีมข่าว)

10 ตุลาคม 2565

13.00 น. พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน) ต.เหมือง

11 ตุลาคม 2565

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง

12 ตุลาคม 2565

07.00 น. กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร  ณ สวนสุขภาพ ม.4 ต.ดอนหัวฬ่อ (ปชส.ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

13.00 น. เปิดตัวบริการด้านสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ บนแอปพลิเคชันทางรัฐ  ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี (ผช.)

13 ตุลาคม 2565

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร  ณ หอพระพุทธสิหิงค์

17.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

18 ตุลาคม 2565

08.00 น. พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดเครือวัลย์

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่  ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

19 ตุลาคม 2565

08.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก ผ่าน Zoom (ปชส.)

13.00 น. ประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

20 ตุลาคม 2565

07.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 (ทีมข่าว)

09.00 น. ประชุมผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ สปข.7 จันทบุรี

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

21 ตุลาคม 2565

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมภิญโญ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

18.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ณ ลาน Pro A ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา (ปชส.ทีมข่าว)

23 ตุลาคม 2565

07.30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

26 ตุลาคม 2565

09.00 น. เชิญเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมนาชลบุรี ด้านการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

27 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะลงตรวจพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง

28 ตุลาคม 2565

09.09 น. พิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทาน จากสนามหน้าศาลากลาง ไปยังศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี (ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

29 ตุลาคม 2565

13.00 น. แถลงข่าวการจัดงานวิ่ง บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน  ณ ห้องแสนสุขแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

30 ตุลาคม 2565

01.30 น. พิธีเปิดงานวิ่ง บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน  ณ ถนนเลียบชายหาดบางแสน

 

 

วาระเดือนกันยายน 2565

 

1 กันยายน 2565

13.30 น. ประชุมคณะอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

2 กันยายน 2565

08.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

09.00 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมชลบุรี  (ผช.ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

17.00 น. พิธีเปิดงานกิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล (Amazing Seafood Festival)  ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา (ปชส.)

3 กันยายน 2565

15.00 น. กิจกรรมพิเศษคอนเสิร์ตการกุศล “ปันน้ำใจ เพื่อคนพิเศษจังหวัดชลบุรี”  ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

18.30 น. กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล Amazing Eco Trail 2022  ณ “Wisdom valley ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง (ผช.)

5 กันยายน 2565

16.00 น. พิธีเปิดงาน มหกรรม ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

6 กันยายน 2565

09.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

13.00 น. ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ณ บ้านมาบลำบิด อ.บ้านบึง (ทีมข่าว)

15.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ผ่านzoom (สุนิลชา)

7 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุนิลชา)

8 กันยายน 2565

08.00 น. โครงการสัมมนาสัญจร ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา (สุนิลชา)

08.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อบจ.ชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

9 กันยายน 2565

07.00 น. พิธีเชิญเงินพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตร้านเมาเท่น บี  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบ ชั้น 3

08.30 น. ประชุมสัมมนาโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลองโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ผ่านZoom (ปชส.)

09.00 น. กิจกรรมสร้างสุขเพื่อคนพิการในรูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ (ปชส.)

12.30 น. แถลงข่าวการจัดการแข่งขันมวยไทย  ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟพัฒนา เขาคันทรง

10 กันยายน 2565

09.00 น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือนงนุช (ปชส.)

15.00 น. โครงการประเพณีไหว้พระจันทร์ ณ ตลาดจีนโบราณบ้านซากแง้ว

11 กันยายน 2565

05.30 น. พิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬากิจกรรม จัดกิจกรรมปั่น ปันรักที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ลานหน้าวิหารเซียน อ.สัตหีบ (ทีมข่าว)

13 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุมวิพากษ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล (ปชส.)

18.30 น. พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบลหน้าพระธาตุ  ณ สนามฟุตบอล(อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนวัดบ้านกลาง อ.พนัสนิคม (ทีมข่าว)

14 กันยายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง  ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา (ปชส.)

09.00 น. ปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 เชื่อมต่อถนนผังเมืองสาย ฌ8 และถนนผังเมืองสาย ฉ50 ณ ห้องแสนสุข บางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

15.00 น. พิธีเปิดงานจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า แบบการจัดคูหา ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา  (ปชส.ทีมข่าว)

15 กันยายน 2565

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (ปชส.)

10.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ผ่านออนไลน์ (ผช.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

17.30 น. งานชลบุรีผูกพัน สายสัมพันธ์ วันที่ภาคภูมิ  ณ ห้องลอยฟ้าฮอลล์ 1 สวนนงนุช  (ปชส.)

16 กันยายน 2565

09.30 น. ประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

17 กันยายน 2565

09.00 น. โครงการเก็บขยะชายหาด หาดบางแสน หาดวอนนภา ณ ศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน

19 กันยายน 2565

11.00 น. ประชุมซักซ้อมจัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ.2565 ผ่านออนไลน์ (ผช.)

13.30 น. โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ฯ ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

19 – 23 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (แผนงาน/โครงการ) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ (ปชส.)

20 กันยายน 2565

08.30 น. ประชุมการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม  ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อ.พานทอง

13.00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการการศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษ  ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล (ผช.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (สุนิลชา)

21 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุม The Cruise โรงแรมเอส ศรีราชา (สุนิลชา ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

22 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน (ทีมข่าว)

23 กันยายน 2565

13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

24 กันยายน 2565

07.00 น. พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล  ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ภายในโรงพยาบาลชลบุรี (ทีมข่าว)

26 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและรายการ สปข.7  ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

10.00 น. ประชุมผู้บริหารประจำเดือน  ณ ห้องประชุมจุลมณี 4 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

14.00 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)  ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช) ทีมข่าว

27 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุม Big Data แลร่วมให้ความคิดเห็นในการพัฒนาระบบ ผ่านออนไลน์ (ผช.)

15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

28 กันยายน 2565

09.00 น. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต”  (ปชส.)

12.30 น. กิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

13.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนบางพระ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง

29 กันยายน 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง

30 กันยายน 2565

19.00 น. พิธีเปิดงาน “อีสปอร์ต ออน เดอะ บีช เล่น เที่ยว กิน ช๊อป @บางแสน” ณ ถนนคนเดินบางแสน (ปชส.)

 

วาระเดือนสิงหาคม 2565

 

2 สิงหาคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมือง  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

09.00 น. อบรมออนไลน์ เรื่อง การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยว : ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  ผ่านออนไลน์

3 สิงหาคม 2565

10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3 ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

4 สิงหาคม 2565

09.30 น. พิธีเปิดไทวัสดุ สาขาบางแสน  ณ ร้านไทวัสดุ สาขาบางแสน (ทีมข่าว)

18.00 น. กิจกรรมเข้าค่าย Hawaii Night Party ณ ห้องประชุม Grand Ballroom II  โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง (ปชส.ผช.)

5 สิงหาคม 2565

13.15 น. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ยกระดับ ATIGA สู่การค้ายุคใหม่ของอาเซียน ผ่านระบบZoom (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

15.00 น. เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปชส.)

7 สิงหาคม 2565

04.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน  ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์  (ทีมข่าว)

8 สิงหาคม 2565

09.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ สวนสาธารณะเกาะลอย (บ่อเต่าเก่า) อ.ศรีราชา (ปชส.)

10.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการและพัฒนามาตรฐานการจัดการศพภายหลังการชันสูตร  ณ มูลนิธีสหพุทธธรรมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ผช.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

9 สิงหาคม 2565

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ณ โรงรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” (ปชส.ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  (ปชส.)

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ผ่านออนไลน์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (ปชส.)

14.00 น. พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ  ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล  (ปชส.)

10 สิงหาคม 2565

08.00 น. ศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2565  ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวด&สปา) จังหวัดชลบุรี (สุนิลชา)

08.30 น. กิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย  ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลช เมืองพัทยา (ปชส.)

11 สิงหาคม 2565

08.00 น. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ณ อาคารจริยธรรม วัดกุณฑีธาร บ้านหัวกุญแจ ม.1 อ.บ้านบึง

09.30 น. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) (ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

15.00 น. ประชุมการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

12 สิงหาคม 2565

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร  ณ หอพระพุทธสิหิงค์

08.30 น. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการโรงเรียนชลกันยานุกูล

18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการโรงเรียนชลกันยานุกูล

19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการโรงเรียนชลกันยานุกูล

15 สิงหาคม 2565

09.00 น. การจัดเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Model ของจังหวัดชลบุรี  ณ หอประชุมมงคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา (ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการ และแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Olympic Day 2022 จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมทัพพระยา ห้อง 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา (ปชส.)

16 สิงหาคม 2565

08.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าวผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต Big Rock สานพลังเยาวชนต้านทุจริต ระดับจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชมพู – ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  (ปชส.)

08.30 น. ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สุนิลชา)

17 สิงหาคม 2565

09.00 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ จังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

09.00 น. กิจกรรม meet the press กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จและถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านอ่างผักหนาม อ.บ่อทอง (ปชส.)

18 สิงหาคม 2565

09.00 น. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง FTA ไทย-ชิลี และไทย-เปรู : โอกาสสู่ตลาดอเมริกาใต้ ผ่าน Zoom

09.30 น. อบรมเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านออนไลน์ (วรรณี)

13.30 น. อบรมเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านออนไลน์ (ผช.)

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเกาะสีชัง  ณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง

19 สิงหาคม 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ  ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลลูม โรงแรมรัตนชล

10.00 น. พิธีเปิดและร่วมรับฟังการเสวนาในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน  ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน (ปชส.)

13.00 น. เปิดตัวศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CRS) จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปชส.ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

18.00 น. พิธีเปิดงาน เสน่ห์เมืองชล ครั้งที่ 3  ณ ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น

22 สิงหาคม 2565

09.30 น. กิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

10.00 น. กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณโรงเรียนวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง

23 สิงหาคม 2565

09.00 น. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และคณะ  ณ จังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดกิจกรรมปั่น  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดมหกรรม มหัศจรรย์อาหารทะเล ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา (ปชส.)

14.30 น. กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาชายฝั่ง อ.สัตหีบ (ปชส.ทีมข่าว)

17.30 น. พิธีเปิดงาน ชลบุรีแฟร์  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

24 สิงหาคม 2565

08.00 น. โครงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

09.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีเพลิงไหม้ร้านเมาเท่น บี  ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

09.30 น. ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

25 สิงหาคม 2565

09.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่โครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

15.00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

26 สิงหาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.)  ณ ห้องประชุมอาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ปชส.)

14.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์)  ณ สวนลอยฟ้า ฮอลล์ 1 นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต (สวนนงนุช)  (ปชส.ทีมข่าว)

29 สิงหาคม 2565

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมกมนพรรธน์ อาคาร 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล (ปชส.)

18.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ “พลังรัก กปส. : Power of Love PRD @สวนนงนุช  ณ ห้องนันทาล่าง สวนนงนุช ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

30 สิงหาคม 2565

08.30 น. มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC ครั้งที่ 2  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค  ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 

 

 

วาระเดือนกรกฎาคม 2565 

1 กรกฎาคม 2565

14.00 น. พิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14

16.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

3 กรกฎาคม 2565

13.00 น. การจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล “บางแสนคัพ ครั้งที่ 1”  ณ ห้องประชุม เทา-ทอง 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

4 กรกฎาคม 2565

09.30 น. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เปิดมุมมอง FTA อาเซียน – แคนาดา (ADAFTA)”  ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

13.30 น. พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14 (ปชส.)

5 กรกฎาคม 2565

08.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 พื้นที่ตำบลนาป่าและตำบลหนองรี  ณ ห้องเจพลาซ่า แบนเควท โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี

6 กรกฎาคม 2565

09.30 น. ประชุม Eco-town: Up and Running  ออนไลน์ (ปชส.)

7 กรกฎาคม 2565

09.30 น. ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ผช.)

10.00 น. แถลงข่าวโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์  ณ มณฑลพิธีหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวงมหาดไทย  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

8 กรกฎาคม 2565

09.00 น. ประชุมผู้บริหาร และบันทึกเทป  ณ สปข.7 จันทบุรี (ปชส.)

09.00 น. พิธีเปิดโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อคนทุกช่วงวัย “อยู่อย่างไรครอบครัวจะอบอุ่นปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19” และการจัดสมัชชาครอบครัวประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง

09.30 น. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ 1 โรงแรมไชมีส พัทยา (ทีมข่าว)

13.00 น. พิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อ.บ้านบึง

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชน  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

14.00 น. พิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14

10 กรกฎาคม 2565

16.00 น. พิธีปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อ.บ้านบึง

11 กรกฎาคม 2565

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

09.00 น. ประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 3  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา (ทีมข่าว)

09.30 น. ประชุมเพื่อรับฟัง (ร่าง) ผลการวิจัยโครงการวิจัยราชประศาสนศาสตร์สองสมัย  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฯ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

15.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565  ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ (ปชส.ทีมข่าว)

12 กรกฎาคม 2565

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน   ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

19 กรกฎาคม 2565

10.00 น. ตัดดสินการประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

13.00 น. สัมมนาโครงการ “กรอ.สัญจร”  ณ ห้องประชุมโรงแรม Morino Siracha

14.00 น. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้นำประเด็นสำคัญเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายภาครัฐ  ครั้งที่ 3/2565  ผ่านออนไลน์ (ปชส. ผช.)

21 กรกฎาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

13.00 น. แถลงข่าวโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 50 ปี ม.บูรพา (ปชส)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

15.00 น. ประชุมพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านออนไลน์

22 กรกฏาคม 2565

10.45 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ (นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทีมข่าว

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งชมเกาะ “Sichang Run Chonburi Sports City 2022”  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ผช.)

23 กรกฎาคม 2565

20.30 น. พิธีเปิดงาน ดนตรี กวี ศิลป์ ครั้งที่ 3  ณ ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น บางแสน (ปชส.)

24 กรกฎาคม 2565

06.30 น. พิธีเปิดกิจกรรม Rachalothorn-Tour to the New World 2022 @ ชลบุรี ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ.เกาะจันทร์ (ปชส.)

13.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ วัดใหญ่อินทาราม (ทีมข่าว)

25 กรกฎาคม 2565

08.00 น. สัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง  ณ เดอะบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบัง อ.ศรีราชา (ปชส.)

08.30 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ วัดใหญ่อินทาราม (ปชส.ทีมข่าว)

26 กรกฎาคม 2565

08.30 น. ประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา (ปชส)

13.00 น. งานส่งเสริมการใช้งานและเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี สาธิตการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี (ปชส.)

27 กรกฎาคม 2565

09.00 น. ประชุมซ้อมแผนเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับที่ 3 กรณีมาตรการปันส่วนน้ำมัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 (วรรณี)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านออนไลน์

26 – 27 กรกฎาคม 2565

09.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2565  ณ โรงแรม OZO NORTH PATTAYA (สุนิลชา)

28 กรกฎาคม 2565

06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร  ณ หอพระพุทธสิหิงค์

08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

31 กรกฎาคม 2565

18.30 น. กิจกรรมเดินแบบการแต่งกายในรัชกาลต่างๆ ยุคสมัยรัตนโกสินทร์  ณ เวทีกลาง บริเวณตลาดน้ำห้วยสุครีพ เทศบาลตำบลบางพระ (ทีมข่าว)

 

 

วาระงานเดือนมิถุนายน 2565

 

1 มิถุนายน 2565

08.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระประธานในพระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง  ณ พระอุโบสถ วัดเขาบางทราย

09.00 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายและการบริหารสัญญาจ้างและตรวจการจ้างสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

2 มิถุนายน 2565

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์กุฏโง้งรวมใจ วัดกุฏโง้งปทุมคงคา อ.พนัสนิคม (ปชส. ทีมข่าว)

09.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ สะพานท่าเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา

3 มิถุนายน 2565

07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์

18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล

4 มิถุนายน 2565

18.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต  ณ Coco Beach Surfskate ต.หนองข้างคอก

6 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom

7 มิถุนายน 2565

08.00 น. โครงการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล (ผช.)

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค  ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

8 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (สุนิลชา)

09.00 น. กิจกรรมวันทะเลโลก ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา (ปชส. ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์  (สุนิลชา)

9 มิถุนายน 2565

11.30 น. ประชุม ก.ธ.จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 อ.พนัสนิคม (ปชส.)

10 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

09.00 น. สนทนากลุ่มและการเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โครงการประเมินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี อ.บางละมุง (สุนิลชา)

10.00 น. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  ณ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าฯ อ.บ่อทอง (ปชส. ผช.)

13.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง (ทีมข่าว)

13 มิถุนายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม  ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

14 มิถุนายน 2565

09.30 น. กิจกรรมจัดวางฐานลงเกาะปะการังฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ณ บริเวณเกาะล้าน เกาะสาก อ.บางละมุง

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4  ณ อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อ.ศรีราชา

16.00 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี (ปชส.)

15 มิถุนายน 2565

09.00 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายและการบริหารสัญญาจ้างและตรวจการจ้างสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

16 มิถุนายน 2565

09.30 น. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 “ONLY ONE EARTH ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะ โลกมีเพียงใบเดียว  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง อ.บ่อทอง

17 มิถุนายน 2565

09.00 น. โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

13.00 น. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี (ปชส. ทีมข่าว)

21 มิถุนายน 2565

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน กิจกรรม จัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

22 มิถุนายน 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

23 มิถุนายน 2565

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์ฯ  ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ม.บูรพา (ปชส.)

24 มิถุนายน 2565

09.00 น. ประชุมแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ณ ห้องแอตแลนติก ชั้น 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท

09.30 น. ประชุมสื่อสารแผนประชาสัมพันธ์โควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น  ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

10.00 น. ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

15.30 น. พิธีเปิดงานและแถลงข่าวผลการจับคู่ธุรกิจงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรปลอดภัย 65” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส. ทีมข่าว)

27 มิถุนายน 2565

10.30 น. ลงพื้นที่ติดตามและผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (ทีมข่าว)

13.00 น. โครงการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  ณ ห้องประชุม วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.บางละมุง

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ปชส.)

13.30 น. พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฎร์”  ณ อาคารแหล่งชุมนุม มทบ.14

28 มิถุนายน 2565

09.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาสำรวจออกแบบสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่  ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ อ.บางละมุง (ปชส.)

10.00 น. แถลงข่าวกิจกรรมหลักสีสันอีอีซี  ณ ห้องแสนสำราญ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ

30 มิถุนายน 2565

09.00 น. สัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ  ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุม Eco-town: Up and Running  ณ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์ ศรีราชา (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ  (ปชส.)

 

 

 

วาระงานเดือนพฤษภาคม 2565

3 พฤษภาคม 2565

08.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล  ณ บริเวณลานอ่างศิลา

5 พฤษภาคม 2565

08.30 น. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ผ่านออนไลน์

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

7 พฤษภาคม 2565

18.30 น. พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”  ณ ลานข้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมเก่าเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย) บ้านหนองพลับ อ.บางละมุง

9 พฤษภาคม 2565

09.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่ ณ นงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต ชลบุรี (สวนนงนุช) (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ปชส.ทีมข่าว

10 พฤษภาคม 2565

13.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนชลกันยานุกูล

11 พฤษภาคม 2565

09.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น 2 (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

12 พฤษภาคม 2565

08.00 น. โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท  (ผช.)

08.30 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส.)

08.45 น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

13.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

15.30 น. กิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565   ณ  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2

13 พฤษภาคม 2565

18.00 น. พิธีเปิดงาน “เทศกาลดนตรี Music by the sea”  ณ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา (ทีมข่าว)

18 พฤษภาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

10.00 น. ประชุมแถลงแผนการเตรียมการรับเสด็จฯ  ณ ห้องอาหารลาฟร้อง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (ปชส.)

19 พฤษภาคม 2565

09.30 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ผช.)

13.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

20 พฤษภาคม 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นโครงการความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาด ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

08.30 น. คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมอาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

10.00 น. ประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อ.ศรีราชา (ปชส.)

22 พฤษภาคม 2565

08.30 น. มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพสู่ EEC  ณ อาคารอเนกประสงค์ ARENA 1-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธาน

09.00 น. พิธีเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านป่ายุบ อ.บ้านบึง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

 

23 พฤษภาคม 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

13.30 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3574 ช่วงแยกมาบปู-ต.เขาคันทรง  ณ ห้องเดอะที พัฒนาสปอร์ท รีสอร์ท อ.ศรีราชา ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

25 พฤษภาคม 2565

09.00 น. สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ข้ามทางม้าลาย ปลอดภัยจริงหรือ?”  ผ่านออนไลน์

27 พฤษภาคม 2565

08.30 น. งานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (ทัชชา)

28 พฤษภาคม 2565

13.00 น. พิธีเปิดงาน “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17”  ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ (คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงวัฒนธรรม)

 

 

 วาระงานเดือนเมษายน 2565

1 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมรัตนชล (ผช.)

2 เมษายน 2565

14.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น G

4 – 5 เมษายน 2565

09.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ เกาะสีชัง

4 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา  ณ ที่ทำการ อบต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม

13.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผ่าน Zoom (สุนิลชา)

5 เมษายน 2565

09.00 น. สัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจอาหารและผู้ขับขี่รถส่งอาหาร  ณ โรงแรมเอวัน โฮเทล พัทยา

09.30 น. กิจกรรมเสวนา KM Online  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

13.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (วรรณี)

6 เมษายน 2565

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

7 เมษายน 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

13.00 น. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100%”  ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา

14.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดนางสงกรานต์และนางสงกรานต์จำแลงจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

8 เมษายน 2565

11.00 น. กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ณ ถนนเจิมจอมพล บริเวณสวนสาธารณะ ฝั่งตรงข้างโรงยิมเทศบาลเมืองศรีราชา

11 เมษายน 2565

16.00 น. พิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ

18.30 น. การตัดสินการประกวดขวัญใจสื่อมวลชนงานการประกวดนางสงกรานต์และนางสงกรานต์จำแลงจังหวัดชลบุรี  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

11 – 17 เมษายน 2565

09.30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.

13 เมษายน 2565

13.00 น. ขบวนแห่งสงกรานต์ฯ  ณ บริเวณหน้าวัดอุทยานนที

15.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ฯ  ณ หอพระพุทธสิหิงค์

14 เมษายน 2565

08.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจของ ผวจ. ณ หน้าดับเพลิงบางทราย,สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซ.วัดอู่ตะเภา,ท่าเรือเกาะลอย

18 เมษายน 2565

09.30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

13.30 น. สัมมนาออนไลน์เรื่อง พลิกโฉมอาเซียนสู่การค้าแห่งอนาคต:กรอบการเจรจายุคใหม่ ผ่านออนไลน์ (สุนิลชา)

19 เมษายน 2565

09.00 น. อบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

21 เมษายน 2565

13.30 น. ประชุมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

22 เมษายน 2565

13.30 น. ประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กปส. ผ่านออนไลน์ (ผช.)

25 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส. , ผช.ปชส.)

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

26 เมษายน 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทางสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทย  ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ อ.บางละมุง

28 เมษายน 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส.)

29 เมษายน 2565

08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพรเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแท่งแบนและแผ่นม้วน  ณ ศาลาวัดตะเคียนคู่ อ.บ้านบึง

13.00 น. เสวนาออนไลน์ของ ABU หัวข้อ TV Production Styles  (สุนิลชา)

30 เมษายน 2565

17.30 น. พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ ที่ชุมชนเก่า”  ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมประมงพื้นบ้านชุมชนชายทะเลบางเสร่

วาระงานเดือน มีนาคม 2565 

1 มีนาคม 2565

09.00 น. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่นอกกระดองของกลุ่มเกษตรทำประมงบางเสร่ อ.สัตหีบ

2 มีนาคม 2565

08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ปชส. ทีมข่าว)

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพลูแมน พัทยา จี หาดวงศ์อมาตย์ อ.บางละมุง  ผ่านระบบออนไลน์ (ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

15.00 น. พิธีเปิดงาน OTOP CHONBURI FAIR 2022  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.ผช.)

3 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมหารือการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง  ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงชลบุรี (ปชส.)

4 มีนาคม 2565

09.00 น. สัมมนาโครงการบริหารเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ (หอกระจายข่าว)  ณ ห้องสามมุก โรงแรมแคนทารี่ อมตะ บางปะกง ซอยทองหลาง ต.หนองไม้แดง

7 มีนาคม 2565

08.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมชลบุรี , ออนไลน์ (สุนิลชา)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง “บางแสน 42 ชลบุรี มาราธอน”  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี (ปชส.)

8 มีนาคม 2565

10.00 น. กิจกรรมเสวนา KM Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 (ปชส.ผช.)

9 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องโครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท อ.ศรีราชา (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบออนไลน์

10 มีนาคม 2565

09.00 น. เสวนา “จับประเด็นประชาสัมพันธ์ ไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022” ผ่านออนไลน์ (ผช.)

09.30 น. ประชุมเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังร่วมกับผู้ประกอบการ  ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส.)

13.30 น. สำรวจพื้นที่ห้วยสุครีพ พร้อมกันบริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางพระ

13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดนางสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผช.)

14.30 น. ประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “ห้วยสุครีพ”  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ชั้น 5

11 มีนาคม 2565

09.00 น. อบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดชลบุรี  ณ โรงแรมโนโวแทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง  (นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน) (ทีมข่าว)

09.30 น. งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

13 มีนาคม 2565

13.00 น. พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย DPE_nub Cal ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์ไตล์ ชลบุรี

14 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง

15 มีนาคม 2565

09.30 น. งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี  ณ ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา (ปชส.ทีมข่าว)

10.00 น. พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”  ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

13.30 น. โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  ณ ห้องประชุม สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ชั้น 1

16 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์ (ปชส.)

18 มีนาคม 2565

07.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. วันรวมน้ำใจ (รับมอบเงินและสิ่งบริจาคสำหรับเป็นของรางวัลร้าน “มัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี)  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

09.30 น. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ณ โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา  (ปชส.)

13.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอมารี พัทยา

19 มีนาคม 2565

09.15 น. แถลงข่าวการตรวจสอบเอกสารหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว ณ สะพานปลาวราสินธ์ อ.สัตหีบ (นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง)

13.00 น. แถลงข่าวงานวิ่ง “บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน”  ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

20 มีนาคม 2565

01.30 น. พิธีเปิดงานวิ่ง “บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน”  ณ หน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ปชส.)

22 มีนาคม 2565

08.30 น. สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

09.30 น. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ  ณ ห้อง Amari Balloom I โรงแรม Amari Pattaya อ.บางละมุง (ปชส.ผช.ทีมข่าว)

09.30 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก  ณ เกาะสีชัง

23 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส)

24 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.)  ณ ห้องประชุมอาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (ปชส.)

25 มีนาคม 2565

10.00 น. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้นำประเด็นสำคัญ ผ่านออนไลน์ (ผช.)

10.15 น. พิธีเปิดงานนัดพบแรงงานสายอาชีพสู่ EEC  ณ ลานอเนกประสงค์ ARENA 1-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  (ทีมข่าว)

13.30 น. ประชุมโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2  ณ ห้องปรุมประสารราชกิจ 1 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.บางละมุง,ออนไลน์ (สุนิลชา)

28 มีนาคม 2565

10.00 น. คณะกรรมาธิการการแรงงานร่วมกับอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

29 มีนาคม 2565

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7  ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส.)

10.00 น. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (ทีมข่าว)

10.00 น. ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (ปชส. ผช.)

10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

11.00 น. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 ตึกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา (ปชส.) เลื่อน

13.30 น. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง รอบรู้ตลาดการค้าเสรี ผ่านออนไลน์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ผช.)

30 มีนาคม 2565

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.30 น. ประชุมการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาและวิเคราะห์การตามข้อมกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านออนไลน์

31 มีนาคม 2565

08.30 น. ประชุมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.315 ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะไทน์ รีสอร์ท บางแสน (ปชส.ทีมข่าว)

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการความเหมาะสม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษฯ  ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล (ปชส.ทีมข่าว)

09.30 น. การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ปชส.)

 

 

วาระงานเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

3 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการผลิตน้ำจือจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องออร์คิด การ์เด้น โรงแรม อวานี พัทยา (ปชส.)

4 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดความคิด ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านระบบ Conference  (ผช.)

9 กุมภาพันธ์ 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

11 กุมภาพันธ์ 2565

08.00 น. อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญให้บุคลากรภาครัฐในพื้นที่เขต 2  ผ่านระบบออนไลน์

09.00 น. พิธีทำบุญ เจริญจิตภาวนา และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ณ ห้องเจริญธรรม (ปชส.)

14 กุมภาพันธ์ 2565

08.45 น. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

09.00 น. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

15 กุมภาพันธ์ 2565

09.30 น. รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเข้าพัทยา ณ ห้องประชุมห้องประชุมดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ ไซมีท พัทยา อ.บางละมุง

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1  ผ่านระบบ Zoom

17 กุมภาพันธ์ 2565

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

17.00 น. พิธีเปิดการอบรม “คนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ (ปชส.)

18 กุมภาพันธ์ 2565

13.30 น. ประชุมคณะอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ปชส.)

21 กุมภาพันธ์ 2565

08.15 น. พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

22 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 8 รอบที่ 1  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ทีมข่าว)

23 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ผ่านระบบ zoom (ปชส.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

14.00 น. กิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าตลาดประมงพื้นบ้าน (อ่างศิลา-บางแสน)

24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุม สอจร.สัญจร  ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา อ.บางละมุง (ทีมข่าว)

24 กุมภาพันธ์ 2565

08.00 น. พิธีบวงสรวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ  ณ กลุ่มพิธีการศพที่รับพระราชทาน วัดอ่างศิลา (ปชส.)

09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (ปชส.ทีมข่าว)

25 กุมภาพันธ์ 2565

09.30 น. ประชุมสื่อสารและติดตามการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (ปชส., ผช.)

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ครั้งที่ 2  ผ่านระบบ Zoom

09.30 น. วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

10.00 น. งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 1  ณ บริเวณปั้มสวัสดิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ปั้ม ปตท.)

26 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 น. การตัดสินการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม (ปชส.)

28 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมฉลามวาฬ-1 โรงแรมซีพาราไดซ์ สัตหีบ

 

 

วาระงานเดือน มกราคม 2565

5 มกราคม 2565

13.00 น. แถลงข่าวผลการจับคู่ธุรกิจและการประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรฯ  ณ ห้องประชุมศรีรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล

7 มกราคม 2565

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการวิ่ง บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบจ.ชลบุรี (สุนิลชา)

16.00 น. พิธีเปิดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าโครงการส่งเสริมการบริโภคสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

11 มกราคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

12 มกราคม 2565

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ อาคารโดม 62 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

09.00 น. กิจกรรมคลินิกกองทุน  ณ โรงแรมรัตนชล และผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

13 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี  ณ วัดแก้วศิลาราม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม (หัวหน้า)

14 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

09.30 น. กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

09.30 น. พิจารณาผลงานและตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

10.00 น. กิจกรรมเผยแพร่และทดลองใช้งานแอปพลิเคชั่น  ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา (สุนิลชา)

14.00 น. พิธีเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน  ณ บริเวณตลาดประมงพื้นบ้าน ต.อ่างศิลา

17 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

08.30 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (ทีมข่าว)

10.00 น. แถลงข่าวคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแสนสำราญ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ (บัณทิต)

18 มกราคม 2565

08.30 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหาราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ (หัวหน้า , ทีมข่าว)

13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

15.00 น. ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ผ่านระบบ Zoom

19 มกราคม 2565

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

25 มกราคม 2565

08.30 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง  ณ ห้องประชุมประสารราชกิจ 1 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

28 มกราคม 2565

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

 

วาระงาน เดือนธันวาคม 2564 

1 ธันวาคม 2564

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

                                 2 ธันวาคม 2564                                 

13.30 น. ประชุมสัมมนาระดับจังหวัดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการงานศึกษาออกแบบท่าเรือต้นทางสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทยตอนบน  ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา อ.บางละมุง ผ่านระบบออนไลน์

3 ธันวาคม 2564

08.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรด่านหน้าต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สุนิลชา)

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (เลื่อนการประชุม)

09.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตนแบบระดับเพชร  ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณท่าเรือพลเจริญ ด้านข้างสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบางทราย

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือและระบบการขนส่งทางทะเลรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา

09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นายเจริญ  ชื้อตระกูล) ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ  

13.00 น. พิธีเปิดงานและจัดกิจกรรมวัฒนธรรมออนไลน์ของจังหวัดชลบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน (หัวหน้า)

5 ธันวาคม 2564

07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ

08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                              8 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อโครงการเพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเก่า

09.30 น. กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19  ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา

10.00 น. ประชุมคระกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

9 ธันวาคม 2564

09.00 น. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (ผช.)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชุมชนหาดวอนนภา  ผ่านระบบออนไลน์

13.00 น. ประชุมออนไลน์ เรื่อง The 6th ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention

13 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรมแรมอมารี พัทยา เมืองพัทยา

09.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

14 ธันวาคม 2564

08.30 น. ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

15 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

16 – 17 ธันวาคม 2564

09.30 น. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว  ณ โรงแรมเดอะ เบย์ วิว พัทยา (หัวหน้า)

21 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  ผ่านระบบออนไลน์

09.00 น. ประชุมเวีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1   ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

22 ธันวาคม 2564

08.00 น. อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ผ่านสื่อออนไลน์ (หัวหน้า)

09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

23 ธันวาคม 2564

09.00 น. มหกรรมของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) บริเวณลานอเนกประสงค์ โลตัส สาขาอมตะนคร (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

10.00 น. ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2  ณ อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

24 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแท่งแบนและแผ่นม้วน ผ่านออนไลน์ (หัวนหน้า)

10.00 น. พิธีรับมอบห้องฝึกอบรม CiRA CORE  ณ อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

15.30 น. บ.เอสโซ่ ขอเข้าพบ

27 ธันวาคม 2564

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนผลการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

09.00 น. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งชมเกาะ Sichang Run Chonburi Sports City 2022  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

13.00 น. กิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองแสนสุข (ถนนเลียบชายหาด)

28 ธันวาคม 2564

07.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)

29 ธันวาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

31 ธันวาคม 2564

 

09.30 น. การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ของ ผวจ.ชลบุรี ณ จุดที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซ.วัดอู่ตะเภา 2.จุดบริการอาชีวะ เทคนิคพัทยา 3.บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย

 

วาระงานเดือนพฤศจิกายน 2564 

1 พฤศจิกายน 2564

13.00 น. ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9  ณ โรงแรมรัตนชล

3 พฤศจิกายน 2564

10.00 น. พิธีมอบรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเภทครูขวัญศิษย์ ปี 2564  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

5 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันฯโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

8 พฤศจิกายน 2564

10.30 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานควบคุม กำกับ ดูแบ จัดการมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และส่งเสริมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

9 พฤศจิกายน 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา “ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

10 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคกลาง  ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

11.30 น. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การบูรณาการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ภาคตะวันออก  ณ ห้องประชุมชลบุรี

14.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดชลบุรี  ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)

11 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการฟื้นฟูบูรณะและปรับภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะลชุมชนหาดวอนนภา เทศบาลเมืองแสนสุข ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ณ อาคารครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

12 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์

10.30 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯ (ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน)  ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี (ผช)

13.30 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมอนนาง

14 พฤศจิกายน 2564

08.00 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ บริเวณหน้าห้องโถง

15 พฤศจิกายน 2564

10.00 น. ประชุมเพื่อนำเสนอผลสรุปของโครงการ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

17 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (บัณฑิต)

17.00 น. พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

18 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทางบริเวณอ่าวไทยตอนบน ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา (หัวหน้า)

19 พฤศจิกายน 2564

13.30 น. ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

22 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมาน 1 โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท นาเกลือ (หัวหน้า,ผช.)

10.00 น. ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบ New GFMIS Thai  ผ่านระบบออนไลน์

23 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดและรวบรวมข้อมูลรายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ณ ห้องเจพลาซ่า แบนเควท โรงแรมเจปาร์ค (ติดภารกิจ)

24 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. เปิดโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดชลบุรี  ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด สาขาตลาดเดอะวอร์ค พานทอง (บัณฑิต)

10.00 น. ประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

25 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. ประชุม Eco-town: Up and Running  ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ครั้งที่ 4  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

26 พฤศจิกายน 2564

09.30 น. การคัดเลือก (โดยวิธีจับฉลาก) ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

29 พฤศจิกายน 2564

08.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล (ติดภารกิจ)

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7  ผ่านระบบ Zoom

วาระงานเดือนตุลาคม 2564

1 ตุลาคม 2564

08.30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

10.00 น. การรับมอบยาสมุนไพรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19 ตำรับวัดคีรีวงก์ ณ ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมอนนาง

1-2 ตุลาคม 2564

08.00 น. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการท่าเทียบเรือบางปะกง ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

6 ตุลาคม 2564

14.00 น. ประชุมกับคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช.)

7 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล ผ่านระบบออนไลน์

10 ตุลาคม 2564

10.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน (นายสุชาติ ชมกลิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน)

11 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ.2561-2580)  ณ โรงแรมอมารี พัทยา เมืองพัทยา  Zoom (สุนิลชา)

13 ตุลาคม 2564

08.30 น. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.15 น. พิธีสวนพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง

14 ตุลาคม 2564

09.00 น. โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

15 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ตัดสินการประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี (ผช.)

16.00 น. แถลงข่าวงาน EEC Business Forum-Reconnecting International Business Community with Thai Eastern Economic Corridor  ณ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี (ปริญญา,ทัชชา)

18 ตุลาคม 2564

13.00 น. ประชุมบทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ  ผ่านระบบ Zoom (ผช)

20 ตุลาคม 2564

08.00 น. การแห่ริ้วขบวนเกวียนกัณฑ์  ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี

10.00 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม

23 ตุลาคม 2564

08.30 น. กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

25 ตุลาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้เมืองพัทยา  ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 7 เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา

26 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ผ่านระบบ Zoom

28 ตุลาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ผ่านระบบ Zoom

10.30 น. พิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.00 น. รับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ผ่านระบบออนไลน์

 

วาระเดือนกันยายน 2564

 

2 กันยายน 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

3 กันยายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด  ผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค  ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

6 กันยายน 2564

08.30 น. ประชุมการจัดทำงบประมาณสิ้นปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

7 – 8 กันยายน 2564

09.30 น. ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผ่านระบบทางไกล

8 กันยายน 2564

08.30 น. กรรมการสอบสัมภาษณ์  ณ พัฒนาชุมชนเขต 2

09.00 น. ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช.)

10 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้า)

13.00 น. สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงพิเศษหมายเลข7ถนนเชื่อต่อถึงทางแยกต่างระดับหนองข้างคอกฯ ผ่านระบบZoom (หัวหน้า)

13 – 14 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยด้านการประชาสัมพันธ์ภายในกรมประชาสัมพันธ์ แบบออนไลน์

14 กันยายน 2564

09.00 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ณ ชายหาดบางเสร่ บริเวณสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ อ.สัตหีบ (หัวหน้า)

14.00 น. ประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบออนไลน์

15 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางไกล ผ่านระบบ Zoom

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (ผช.)

16 กันยายน 2564

08.30 น. สัมมนาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบ Zoom หัวหน้า

08.45 น. ประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP@ชลบุรี” ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือ สาธารณูปโภค เกาะล้าน  ณ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

17 กันยายน 2564

09.00 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ Factory Sondbox จังหวัดชลบุรี  ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ จำกัด (แหลมฉบัง)

09.00 น. สัมมนา “กลยุทธ์การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์ (หัวหน้า)

09.00 น. ประชุมคณะทำงานการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2564-2570 ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดชลบุรี (คพร.จังหวัดชลบุรี)  ณ ห้องประชุมชลบุรี (สุนิลชา)

16.30 น. ประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำกับดูแลงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน ระบบออนไลน์

21 กันยายน 2564

09.30 น. โครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี (กพร.ปจ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ผ่านระบบออนไลน์ (สุนิลชา)

22 – 23 กันยายน 2564

08.30 น. สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านออนไลน์

23 กันยายน 2564

12.45 น. กิจกรรมวางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ.2564/2565 ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

13.00 น. งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2564  ณ NBT จันทบุรี

27 กันยายน 2564

13.00 น. ฝึกอบรมระบบบริหารแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ กรมฯ ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

29 กันยายน 2564

08.00 น. พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ  ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom

10.30 น. กิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ณ บริเวณหน้าห้องเจริญธรรม ชั้น 2

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ผ่านระบบ Zoom (สุนิลชา)

30 กันยายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์

 

วาระงานเดือนสิงหาคม 2564

 

4 สิงหาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ conference webex

11 สิงหาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ conference webex

13 สิงหาคม 2564

09.30 น. พิธีเปิดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ผ่านระบบ Conferene (บัณฑิต)

16 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting

17 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting (หัวหน้า)

19 สิงหาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร  ผ่าน VDO Conference (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชลบุรี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้า)

20 สิงหาคม 2564

08.00 น. การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณืจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting

23 – 24 สิงหาคม 2564

09.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบออนไลน์ (ผช.)

23 สิงหาคม 2564

08.30 น. ประชุมปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้า)

14.00 น. สัมมนาออนไลน์เรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรีกับกรมเจรจา:เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน” (หัวหน้า)

24 สิงหาคม 2564

08.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  รูปแบบออนไลน์ (บัณฑิต)

09.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Zoom หัวหน้า

13.30 น. ประชุมพิจารณาผลงานและตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ในมิติทางวัฒนธรรม ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

25 สิงหาคม 2564

09.30 น. ประชุมอบรมเชิงโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  ระบบออนไลน์

30 สิงหาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบ Zoom

 

 

 

วาระงานเดือนกรกฎาคม 2564

 

1 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี (หัวหน้า)

2 กรกฎาคม 2564

09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวดงตาล  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ (หัวหน้า)

5 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจออกแบบทางหลวง ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม (หัวหน้า)

8 กรกฎาคม 2564

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ร่วมถ่ายแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โครงการสืบสานและต่อยอด ผ้าไทยใส่ให้สนุก  ณ ห้องเจริญธรรมและห้องพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ โรงแรมเดอะไซมิส พัทยา

13.00 น. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19  ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง (บัณฑิต,ปริญญา)

9 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมรับความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้เมืองพัทยา  ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 7 เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา (หัวหน้า)

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมชลบุรี

11 กรกฎาคม 2564

09.30 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี (บัณฑิต,ปริญญา)

13 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา  ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะไซมีส พัทยา (หัวหน้า)

09.30 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องมิราจ บอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา (หัวหน้า) เลื่อน

14 กรกฎาคม 2564

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

15 กรกฎาคม 2564

08.30 น. ประชุมถอดบทเรียนและรับฟังข้อคิดเห็นเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช)

09.00 น. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 4  ณ ห้องประชุมชลบุรี

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

16 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน  ผ่านระบบ Zoom (ผช.)

19 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ผช)

20 กรกฎาคม 2564

09.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผช)

21 กรกฎาคม 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7  ผ่านระบบ Zoom (หัวหน้า)

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

22 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

23 กรกฎาคม 2564

09.00 น. สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง FTA นำเกษตรไทย ทุลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ (ผช.)

09.30 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณจุดชมวิว ด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 9 อ่างเก็บน้ำบางพระ

13.00 น. ตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (ผช)

29 กรกฎาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

30 กรกฎาคม 2564

13.30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อดำเนินโครงการเวนคืน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

 

 

 วาระงานเดือนมิถุนายน 2564

 

2 มิถุนายน 2564

09.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Telecomference

9 มิถุนายน 2564

09.00 น. ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข (หัวหน้า)

11 มิถุนายน 2564

08.30 น. ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา (หัวหน้า)

14 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

16 มิถุนายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบ Teleconference

17 มิถุนายน 2564

13.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์  ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ (หัวหน้า)

22 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้สูงวัยที่เป็นผู้ประกอบอยู่แล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสูงวัย  ณ ห้องประชุมอมตะ-เหมราช ชั้น 2 โรงแรมโอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา

25 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมชลบุรี

27 มิถุนายน 2564

05.30 น. กิจกรรมเพื่อการกุศล งาน “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร”  ณ บริเวณที่วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เกาะจันทร์

28 มิถุนายน 2564

09.30 น. ประชุม ก.ธ.จ. ชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

29 มิถุนายน 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

 

 

 

 

 

วาระงานเดือนพฤษภาคม 2564

                                                                                             

6 พฤษภาคม 2564

09.00 น. พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์  ณ โรงพยาบาลชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14.00 น. พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์  ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12 พฤษภาคม 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อพิจารณาความต้องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ผ่านระบบ Teleconference

15 พฤษภาคม 2564

17.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย  ณ ห้องประชุมชลบุรี (บัณฑิต)

16 พฤษภาคม 2564

โครงการวิ่งชมเกาะ Sichang Run Chonburi Sports City 2021  ณ อำเภอเกาะสีชัง

18 พฤษภาคม 2564

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมชลบุรี

19 พฤษภาคม 2564

13.30 น. ประชุมแนวทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)  

20 พฤษภาคม 2564

08.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

25 พฤษภาคม 2564

15.00 น. พิธีรับมอบธงชาติไทย กิจกรรมวิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

26 พฤษภาคม 2564

05.30 น. พิธีการจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย...ร่วมใจสู่ชัยชนะ  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

14.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการนำเรือเข้ามาในประเทศไทย  ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา

27 พฤษภาคม 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมชลบุรี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

28 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ

31 พฤษภาคม 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ผ่านระบบ Zoom

13.30 น. ประชุมชี้แจงขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตัวชี้วัดที่ 14  ผ่าน Video Conference

 

 

วาระงานเดือนเมษายน 2564

2  เมษายน  2564

08.30 น. ประชุมคลื่นความถี่เพือประโยชน์สาธารณะ หรือสำหรับภาคประชาชน ณ  ห้องแปซิฟิก  ชั้น 1  โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข

09.00 น. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา  ณ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) อ.พานทอง

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันภัยทางถนน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมชลบุรี  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (หัวหน้า)

13.00 น. ประชุมโครงการสำรวจเวนคืน และก่อสร้างถนนฯ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองพัทยาปี 2558 ณ อาคารตากสิน ชั้น 5 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

15.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา ชั้น G

3 – 4 เมษายน 2564

10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปะอาชา)  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะล้าน และเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปีฯ  ณ โรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา

5 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมระดมความคิดเห็นพื้นที่จังหวัดชลบุรี โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

6 เมษายน 2564

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

7  เมษายน  2564

09.00 น. โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ  ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมนโนบายพลังประชารัฐฯ  ณ ห้องพระพิพิธโภไคย  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา (บัณฑิต)

8 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ออนไลน์)

09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน  จำรูญพงษ์) ลงพื้นที่ ณิชชาฟาร์ม บริษัท นุชชา ไทยเมล่อน จำกัด ม.8 อ.บ้านบึง , โรงงานน้ำพริกป้าแว่น ม.10 อ.เกาะจันทร์ (บัณฑิต)

09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนำร่อง พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่  ณ บริษัท เครือไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ม.2 อ.หนองใหญ่

09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี  ณ วัดหนองตำลึง อ.พานทอง (ปริญญา,บัณฑิต)

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564   ห้องประชุมชลบุรี (ผช.)

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบ Teleconference

9 เมษายน 2564

08.30 น. รับฟังการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (ผช)

10.00 น. รับฟังนโยบายและข้อสั่งการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

13.30 น. ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2564-2565  ทาง Facebook DGA Thailand หรือ Youtube DGA Thailand

19 เมษายน 2564

10.00 น. ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38  ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม

20 เมษายน 2564

13.30 น. ประชุมการจัดกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ”  ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหน้า)

21 เมษายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

22 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม (หัวหน้า)

23 เมษายน 2564

09.30 น. ประชุมผู้บริหาร สปข.7 ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบ Zoom

13.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นายสายพิณ  พรมเปี่ยม  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ปริญญา) เลื่อน

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (ผช.) เลื่อน

25 เมษายน 2564

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

26 เมษายน 2564

14.00 น. ประชุมคณะทำงานประสานและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน งานกอล์ฟอาชีพสตรี ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 จังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย

27 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเมษายน 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

28 เมษายน 2564

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Teleconference

14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชพัชรมานิต  ณ วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง

                 29 เมษายน 2564                   .

08.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

09.00 น. โครงการประชุมสร้างการรับรู้การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำและผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.บางละมุง (หัวหน้า)

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย (หัวหน้า)

30 เมษายน 2564

09.00 น. ประชุมรับความคิดเห็นผลการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  ผ่านระบบ application Zoom

Visitors: 123,332