คณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  

        วันนี้ 3 มีนาคม 2564  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร นายกำพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย คณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว  ร่วมกันประชุมศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือผู้บริโภค ผู้ประกอบการในเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  

       นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมพัทยา รวมทั้งการท่องเที่ยวในพัทยาอย่างมากมาย เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองพัทยา ส่งให้ผู้ประกอบการโรงแรม รวมทั้งการท่องเที่ยว แหล่งบันเทิงต่างๆ ต้องหยุดชะงักนานนับเดือน นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการดังกล่าว จึงได้เดินทางมาประชุมที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเยียวยา

      ทั้งนี้ ในส่วนของนักธุรกิจและผู้ประกอบการเมืองพัทยา ได้นำเสนอข้อมูลปัญหาและ แนวทางที่อยากให้ทางภาครัฐช่วยแก้ไขว่า ในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด นับเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยวต้องอาศัยช่วต่างชาติ รัฐบาลควรออกมาตรการช่วยเหลือไทยเที่ยวไทยโดยอนุญาตให้จัดงานอัเว้นท์และงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกทั้งรัฐบาลควรมีนโยบายช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่กู้ธนาคาร ขอผ่อนปรนการชำระหนี้โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จนถึงสิ้นปี 2564 และนโยบายที่ธนาคารออกมาช่วยเหลือใหม่อยากให้อนุมัติเร่งด่วนจะได้ทันการ  ในส่วนของเงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ลูกจ้างจากร้อยละ5เหลือร้อยละ 0.5 เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 ขอให้ปรับลดถึงสิ้นปี2564 โดยนายจ้างเหลือร้อยละ 1 และลูกจ้างร้อยละ 0.5 ในส่วนของค่าไฟฟ้าขอให้ลดอัตรพิเศษให้กับธุกิจท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียน และประการสึดท้าย ขอให้ภาครัฐออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการ อปท. สถาบันการศึกษา  และส่วนหน่วยงานอื่นๆ ที่มีงบประมาณ ใช้งบประมาณ ในเรื่องการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานไปยังภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ

      ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร จะได้สรุปสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ชลบุรี หลังจากนั้นจะหาทางเยียวยา รวมทั้งการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เมืองพัทยากลับมาฟื้นฟูทางด้านการท่องเที่ยวเหมือนเดิม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,375